Stań się Grypoodporny!

Dodany 2.10.2014

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy dzieci, dorośli i seniorzy z Warszawy i okolic,podczas gry ulicznej będą mieli okazję stać się częścią rodziny Grypoodpornych. Przedsięwzięcie jest pierwszą na skalę ogólnopolską tego rodzaju inicjatywą, mającą na celu popularyzację korzyści wynikających ze stosowania szczepień ochronnych przeciw grypie. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy zostały zaplanowane na 1 października br.

Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy został ustanowiony z inicjatywy Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wykorzystanie motywu Super Rodziny Grypoodpornych i hasła akcji „Grypoodporni ‒ zawsze niezawodni” ma na celu zmobilizowanie społeczeństwa do aktywnego podejścia do profilaktyki grypy i zadbanie o własną odporność i zdrowie. Akcja jest także okazją do przedstawienia szerszemu gronu następstw bagatelizowania skutków zakażenia wirusem oraz kosztów, jakie generuje grypa. 

W dniach 1‒5 października br. na ulicach w centrum Warszawy pojawią się członkowie rodziny Grypoodpornych. Aby wziąć udział w grze, należy odnaleźć co najmniej jednego członka rodziny, uwiecznić to spotkanie na zdjęciu oraz umieścić fotografię w dedykowanej aplikacji konkursowej na fanpage’u Grypoodporni Zawsze Niezawodni. Osoby, którym się to uda, mogą wziąć udział w konkursie pod hasłem „Ubierz swoją rodzinę na zimę!”. Przedmiotem konkursu, jest jak najciekawsze rozwinięcie zdania „Zamiast chorować na grypę wolę…”.

Osoby spoza Warszawy lub te, którym nie uda się spotkać Grypoodpronych również mogą wziąć udział w konkursie. Jednak wówczas trzeba zaangażować rodzinę i wykonać zdjęcie w stylizacji na Super Grypoodpornych Bohaterów. Najciekawsze zdjęcie rodziny oraz najlepsze zakończenie zdania „Zamiast chorować na grypę wolę…” zostaną nagrodzone kompletem sportowych kurtek zimowych dla całej rodziny.

„Poprzez grę uliczną chcielibyśmy zainteresować społeczeństwo tematem grypy i zaangażować ich w popularyzację wiedzy na jej temat i korzyści wynikających ze szczepień. Grypa to nie tylko utrata zdrowia i pieniędzy to również strata wielu życiowych możliwości i okazji do zrobienia czegoś znacznie bardziej pożytecznego lub przyjemnego. Ten aspekt społeczny grypy jest często pomijany, a jakże istotny w naszym codziennym życiu”‒ powiedział prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej.

Tego dnia w godzinach 10:00-13:00 zostanie również przeprowadzonaakcja bezpłatnych szczepień w Szpitalu Bródnowskimprzy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na dostrzegalny w Polsce i na świecie problem zachorowań na grypę oraz przedstawienie konsekwencji lekceważenia wirusa.

„Organizacja akcji bezpłatnych szczepień przeciw grypie ma za zadanie zmotywować nasze społeczeństwo do podjęcia decyzji o zaszczepieniu się przeciw grypie. Podczas Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy taka zgoda nic nie kosztuje, a czas potrzebny na zadbanie o swoją odporność na grypę sprowadza się do kilku minut potrzebnych na wykonanie szczepienia. To naprawdę niewiele biorąc pod uwagę, że dzięki szczepieniu można uniknąć groźnych powikłań pogrypowych” ‒powiedział dr n. med. Ernest Kuchar, Adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja II edycji akcji „Placówka Medyczna – Partner OPZG”. Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego odbędzie się w Szpitalu św. Rodziny i Szpitalu Bródnowskim. Inicjatywa promocji szczepień przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia ma za zadnie wpłynąć na podwyższenie poziomu wyszczepialności w tej grupie zawodowej.

-------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronach www.opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wlaś, katarzyna.wlas@procontent.pl, 604 774 138

 

Komentarzy

  • Obecnie nie ma żadnych komentarzy

Nowy komentarz