Terapia ma zastosowanie tylko dla osób wypisanych ze szpitala psychiatrycznego, ponieważ osoby chore psychiczne są zbyt zaburzone będąc na oddziale zamkniętym, aby można było z nimi pracować

Terapię należy włączać jedynie u osób, które zostaną wypisane ze szpitala psychiatrycznego. Psychiatrzy i psycholodzy motywują to tym, że osoba chora psychicznie "nie nadaje się" do terapii przebywając na oddziale psychiatrycznym.

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (9)

21.09.2012 przez Krzysztof Fuks - Lekarz: menadżer służby zdrowia
obalam

Psychoterapia (a więc nie zwykła "rozmowa", terapia wspierająca, czy psychoedukacja) w niektórych chorobach psychicznych (jak np w depresji) jest równoważna z zastosowaniem leków. Problem "siedzi" w głowach personelu szpitali psychiatrycznych, gdzie np psycholog jest przydatny jedynie do postawienia diagnozy, wykonania z pacjentem testu, a nie daje się mu możliwości prowadzenia psychoterapii indywidualnej, gdy wymaga tego sytuacja

19.10.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Obrazek pacjentów zapinanych w kaftany bezpieczeństwa to przeżytek od czasu gdy w latach 60 pojawiła się chloropromazyna - pierwszy lek przeciwpsychotyczny.

Obecnie dobór odpowiednich leków umożliwia terapię, która jest najważniejsza w prowadzeniu chorego ( a jest z czego wybierać ) i pobyt w szpitalu ma na celu odpowiednie dobranie leczenia i zapobieganie powikłaniom podczas wprowadzania do leczenia.

Leki psychotropowe - Podręczny poradnik terapii - Pużyński Stanisław

13.11.2012 przez Maciej - Student medycyny: student medycyny
obalam

Nie. Wszelkiego rodzaju terapie są jednym z podstawowych elementów terapii pacjentów psychiatrycznych zarówno w czasie pobytu w szpitalu jak i poza nim. Warto również pamiętać, że do chorób psychicznych zaliczają się także schorzenia takie jak depresja czy zaburzenia lękowe a także a może przede wszystkim, że przebywanie nawet na oddziale zamkniętym nie oznacza że dany pacjent jest "zbyt zaburzony" by z nim współpracować. Poza tym - tak jak w każdje chorobie, a mże nawet bardziej, zaangazowanie pacjenta we własne leczenie jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowego leczenia.

Źródło: dowolny podręcznik do psychiatrii/psychoterapii etc. Np psychiatria prof. Heitzmana

17.11.2012 przez Michalina Małczak - Student: ..
obalam

Oblalam, w dzisiejszej psychiatrii zwykle stosuje się terapię skojarzoną oprócz leków rówanież psychoterpia zarówno w trakcie leczenie szpitalnego jak i po wypisie. Znamiennie lepsze efekty daje terapią skojarzona leków i psychoterapii, która w zależności od charakteru pacjentów może być nawet skuteczniejsza od leków.

21.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Terapie te powinno się stosować łącznie z lekami w celu poprawy wyników osiąganych prze pacjentów. Im wcześniej zaczniemy łączyć te terapie tym szybciej osiągniemy jakieś postępy

21.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Terapia ambulatoryjna zaburzeń psychicznych może mieć postać terapii grupowej, gdzie grupa spotyka się raz - dwa razy w tygodniu, jest zatem stosunkowo mało intensywna, co może być odpowiednie dla osób niemogących z różnych względów, np. pracy zawodowej lub opieki nad dziećmi, pozwolić sobie na uczestniczenie w leczeniu odbywającym się z większą częstotliwością.

23.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Ta forma leczenia włączana jest już podczas pobytu na oddziale psychiatrycznym. Nierzadko prowadzi ona do poprawy. Nie widzę żadnego związku logicznego w tym micie medycznym który zresztą powinien się znaleźć w dziale psychiatria...

Opinia na podstawie podręcznika dla studentów medycyny "Psychiatria" pod redakcją A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski

23.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Każda hospitalizacja ogranicza aktywność pacjenta, a w lecznictwie psychiatrycznym dąży się do podtrzymania wszelkich form aktywności. które są indywidualnie dobierane w zależności od schorzenia, stanu zdrowia pacjenta, jego aktualnych możliwości, a także zainteresowań i możliwości szpitala. Pacjent bierze udział w różnych formach terapii wtedy, gdy ustąpią ostre objawy psychotyczne.

28.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Jeżeli są szanse, że terapia przyniesie poprawę, nie ma przeciwwskazań, żeby nie przeprowadzić jej na oddziale