ADHD jest zaburzeniem występującym tylko u dzieci.

Psychiatrzy, neurolodzy w Polsce nie diagnozują ADHD u osób dorosłych. Leki na ADHD przypisywane są i refundowane tylko dla osób poniżej 18 roku życia są niedostępne dla osób dorosłych. (Brak kategorii psychiatria !)

Próby weryfikacji mitu (14)

19.09.2012 przez Ilona Kaczor - Student: Pielęgniarstwo
obalam

Są i ludzie dorośli, którzy mają stwierdzone ADHD.

1.10.2012 przez erjota - Lekarz: lekarz stażysta
potwierdzam

ADHD powoduje zaburzenia funkcjonowania człowieka. Często w życiu dorosłym wyrasta się z objawów jakie występowały w okresie dorastania.

Jednym z warunków rozpoznania ADHD jest - początek zaburzenia nie później niż w wieku 7 lat.

Powikłania ADHD takie jak depresja, uzależnienia często pozostają w życiu dorosłym.

Wówczas przy współistniejącej depresji nie jest rozpoznawane ADHD gdyż zaburzenie spełnia kryteriów całościowych zaburzeń rozwojowych, epizodu maniakalnego, epizodu depresyjnego czy zaburzeń lękowych.

13.10.2012 przez Mariusz87 - Pielęgniarka: Rat. Med. - Pielęgniarz
obalam

Występuje także u dorosłych.

Objawy adhd u dorosłych:

Częste spóźnienie się

Niska samoocena

Impulsywność

Uczucie nudy

Częste zmiany nastroju

Problemy z utrzymywaniem związków

Częste zmiany pracy

Nadużywanie alkoholu i nielegalnych stymulantów

Prokrastynacja

14.10.2012 przez Natalia Kalamon - Inny: Uczeń liceum (biol-chem) , interesuję się medycyną.
obalam

Do niedawna przypisywane wyłącznie dzieciom, dziś szacuje się, że nawet 6 proc. dorosłych cierpi na to zaburzenie. Psycholog Elwira Lenartowicz zwraca uwagę, że to dlatego dorośli z ADHD mają poważne trudności z organizacją codziennych zajęć. Wciąż odkładają sprawy na później, a kiedy już coś rozpoczną, mają trudność z dokończeniem zadania. Często chwytają się kilku rzeczy naraz, ale w żadnej nie uzyskują efektu.

19.10.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Dawniej ADHD uważane było za chorobę dotyczącą dzieci. W ostatnich latach pogląd ten został obalony, gdy okazało się, że około 2/3 dzieci dotkniętych ADHD nie wyrasta ze swojej choroby.

20.10.2012 przez Agnieszka Wintrowicz - Student medycyny: :)
obalam

ADHD zdiagnozowane zgodnie z kryteriami w dzieciństwie może się utrzymywać również w dorosłym życiu.

20.10.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

ADHD nie jest zaburzeniem wyłącznie u dzieci.

Poniżej badanie z australii nt tej choroby.

21.10.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Następnie częstość występowania zmniejsza się o 50% na każde 5 lat, jednakże u 60% dorosłych utrzymują się niektóre lub wszystkie cechy zespołu (zwłaszcza dotyczące deficytów uwagi).

Literatura: Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Janusz Rybakowski: Psychiatria.. T. 2. Wrocław: Urban & Parner, 2003

25.10.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

ADHD jest również schorzeniem dotyczącym dorosłych. Zachęcam do lektury w odnośniku!

1.11.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
obalam

Z merytorycznego punktu widzenia, ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Obejmuje nie tylko samą jednostkę chorobowa, ale i zdarzenia pokrewne, takie jak zachowania i zaburzenia hiperkinetyczne. Dodatkowo, w ramach zespołu nadpobudliwości, wyznaczono także ADD, czyli zaburzenie funkcji skupiania uwagi oraz AADD. Ten drugi czynnik to nic innego, jak nadpobudliwość psychoruchowa na którą cierpią dorośli.

3.11.2012 przez Paulina Górska - Student medycyny: dietetyka IV rok
obalam

Objawy ADHD w 60% przypadków utrzymują się również w dorosłości.

14.11.2012 przez Karolina Mikulska - Student: -
obalam

ADHD jest głownie diagnozowane u dzieci, ale to nie oznacza, że 100% dzieci z ADHD w życiu dorosłym z tego wyrasta. Są też dorośli z ADHD, którzy w dzieciństwie nie byli zdiagnozowani.

22.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

ADHD jest zaburzeniem występującym głównie u dzieci, ale u dorosłych również jest spotykane. Objawami ADHD u dorosłym mogą być: impulsywność, niska samoocena, częste zmiany nastroju, problemy w życiu z partnerem i utrzymaniem związku, częste spóźnianie się i niedotrzymywanie terminów oraz czasami nadużywanie alkoholu

24.11.2012 przez Marlena Pietrusińska - Inny: zagadki medyczne
obalam

często utożsamiane z dziećmi i młodzieżą - ADHD , występuje także w osób dorosłych , u których w dzieciństwie nie zdiagnozowano tejże choroby . Objawy u dorosłych są analogowe do tych u dzieci , jedyną różnicą jest słabsza nadpobudliwość . Dorośli z ADHD najogólniej cechują się : impulsywnością , zaburzeniami uwagi i nadruchliwością .

25.11.2012 przez Ernest Piotr Kuchar - Lekarz: Dr n. med.
obalam

Panuje wśród nas pełna zgodność poglądów, że ADHD jest problemem takze dorosłych, co jest zarówno logiczne (bo przeciewż 17-letnie z ADHD staje się 18-letnim dorosłym z ADHD), jak potwierdzone pzrez liczne prace naukowe. Szacuje się że problem dotyczy około 3-4% dorosłych, zatem nie sposób go nie zauważyć. Po szczegóły odsyłam do piśmiennictwa.

Piśmiennictwo:

1. http://www.add.org/?page=ADHD_Fact_Sheet

2. ADHD: Not Just For Kids Anymore. http://www.add.org/page/not_just_for_kids/?terms=adult

3. Diagnosis of ADHD in Adults (WWK9). http://www.help4adhd.org/treatment/guides/WWK9

4. Gender effects on attention-deficit/hyperactivity disorder in adults, revisited. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15038997?dopt=Abstract

5. Am J Psychiatry 2006 Apr;163(4)

6. Br J Psychiatry 2007 May;190:402 http://bjp.rcpsych.org/content/190/5/402.full

7. Evid Based Ment Health 2008 Feb;11(1):31