Rutinoscorbin leczy przeziębienie

Lek znany od dawna, ale jaka jest jego faktyczna skuteczność i jeżeli działa to w jakim mechanizmie?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (11)

19.11.2012 przez Rachela - Inny: przyszły ortopeda
obalam

jest on głównie oparty na witaminie c o której możemy przeczytać:szeroko zakrojone badania kliniczne, w których analizie poddano łącznie ponad 6 tysięcy przypadków infekcji dróg oddechowych, wykazały, że włączenie witaminy C w dawce co najmniej 200 mg do leczenia po wystąpieniu objawów przeziębienia nie powodowało zmniejszenia nasilenia objawów i czasu trwania choroby w porównaniu z placebo. Nie wykazano również skuteczności witaminy C w zapobieganiu infekcji, poza sytuacjami, w których podejmuje się dużą aktywność fizyczną (bieganie maratonów, jazda na nartach) na dużym mrozie. Wówczas witamina C w dawce 200 mg zmniejsza ryzyko nabawienia się przeziębienia o 50%. a więc jest to mit

20.11.2012 przez Agnieszka Kaczmarek
obalam

Rutinoscorbin może nas jedynie ochronić przed infekcją, ponieważ jego zadaniem jest wzmocnienie układu odpornościowego. Jednak czy rzeczywiście on działa? Moim zdaniem słabo.

21.11.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Rutinoscirbin może być wykorzystywany do wzmocnienia organizmu przez dostarczenie wit. C ale sam nie leczy przeziębienia zwłaszcza tego o podłożu wirusowym

21.11.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

nie ma żadnych dowodów na to, że rutozyd w połączeniu z witaminą C przyspiesza leczenie przeziębienia

22.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Zaży­wa­nie Ruti­no­scor­binu i jemu podob­nych spe­cy­fi­ków pod­czas prze­zię­bie­nia nie ma żadnych sen­sow­nych pod­staw. Żadne badanie nie wykazały, żeby rutozyd chronił przed przeziębieniem lub je leczył.

23.11.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Pyta­nie jed­nak brzmi, czy brak dzia­łań nie­po­żą­da­nych to wystar­cza­jący powód żeby łykać spe­cy­fik o nie­po­twier­dzo­nej sku­tecz­no­ści? Tak, NIEPOTWIERDZONEJ! Żadne bada­nia nie wyka­zały, że wyżej wymie­nione sub­stan­cje zawarte w tabletce mają zna­czący wpływ na prze­bieg prze­zię­bie­nia.

26.11.2012 przez Ania Nagel - Student: biotechnologii UG-GUMed
obalam

Rutinoscorbin bardziej działa jako placebo :P

nie ma potwierdzonych danych aby związki w nim zawarte leczyły/uodporniały na przeziębienie. Chwyt marketingowy - tyle powiem :)

21.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Witamina C nie ma wpływu na przeziebienie.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
potwierdzam

RUTINOSCORBIN jest lekiem złożonym o skojarzonym działaniu rutozydu i witaminy C.

Rutozyd działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych i zmniejsza ich przepuszczalność. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym chroni witaminę C (kwas askorbowy) przed utlenieniem, dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości.

Witamina C jest związkiem niezbędnym w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy w syntezie kolagenu, wzmacnia naczynia krwionośne oraz działa przeciwutleniająco.

24.01.2013 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

Żadne bada­nia nie wyka­zały, że wyżej wymie­nione sub­stan­cje zawarte w tabletce mają zna­czący wpływ na prze­bieg prze­zię­bie­nia.

15.06.2015 przez P K-C - Student: Analityka Chemiczna
obalam

Nie zgadzam się z przeświadczeniem, że rutozyd zawarty w rutinoscorbinie jest taki leczniczy. Badałem roztwór rutinoscorbinu w wodzie na HPLC i jego zawartość stanowiła ilości śladowe w porównaniu do witaminy C. Jak dla mnie rutinoscorbin to witamina C - kropka. Aby osiągnąć dawkę leczniczą należałoby zażyć o wiele więcej niż jedną tabletkę, gdyż i tak nawet tak mała ilość wchłania się tylko w jakimś procencie, a w takiej ilości to zwykłe dostarczanie śmieci do organizmu, ani pomaga, ani szkodzi.