Przepuklina pachwinowa dotyczy wieku dziecięcego

Cczy to możliwe aby do wyleczenia potrzebna była ingerencja chirurgiczna?

Próby weryfikacji mitu (9)

18.11.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Może również wystąpić u osób dorosłych.

19.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

Nie, u dorosłych może się pojawić po wysiłku lub silnym kaszlu

19.11.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

U noworodków może wystąpić przepuklina wrodzona. W późniejszym okresie życia przepuklina też może się zdarzyć choć częstość jej wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem

22.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Przyczynami powstawania schorzenia są wady rozwojowe w budowie jamy brzusznej przy jednoczesnym zwiększeniu tłoczni brzusznej wywierającej wpływ na ciśnienie wewnątrzbrzuszne. Działanie tłoczni wzmaga się podczas kichania, kaszlu, porodu, wysiłku fizycznego lub oddawania stolca.

23.11.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Operacje przepuklin pachwinowych są zabiegami obarczonymi raczej małym ryzykiem operacyjnym. Podeszły wiek i zaburzenia ze strony układu krążenia i oddechowego mogą wpływać na zaistnienie powikłań pooperacyjnych w 2-4 % przypadków. Na zabieg operacyjny należy się decydować możliwie wcześnie, ponieważ wynik operacji jest tym lepszy im mniejsze są wrota przepuklinowe.

27.11.2012 przez Kamila Machnik - Student medycyny: położnictwo
obalam

Przepuklina pachwinowa jest najczęstszą chorobą chirurgiczną wieku dziecięcego. Kilkakrotnie częściej dotyczy chłopców. Występuje częściej po stronie prawej. Występowanie obustronne przepukliny jest na tyle częste, że są zwolennicy profilaktycznego zabiegu obustronnego nawet gdy stwierdzamy przepuklinę tylko po jednej stronie. Jest to pogląd uzasadniony, szczególnie u dziewczynek, gdzie zabieg jest prostszy i pozbawiony powikłań. Zdarza się, że pomimo przetrwałego uchyłka pochwowego otrzewnej (który jest potencjalnym workiem przepuklinowym) nie dochodzi do rozwoju pełnoobjawowej przepukliny w wieku dziecięcym. Skośną, czyli wrodzoną przepuklinę pachwinową stwierdza się czasami nawet w wieku podeszłym.

6.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

Przepuklina pępkowa dot. wieku dziecięcego, pachwinowa może być wywołana podnoszeniem ciężarów dużym wysiłkiem fizycznym it

6.12.2012 przez Mateusz Jankowski - Student medycyny: kierunek lekarski IIIrok
obalam

Przepuklina pachwinowa może się pojawić w wyniku zwiększonej tłoczni jamy brzusznej

22.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Przepukliny mogą wystąpić w każdym wieku jednak wyróżnia sie dwa szczyty zachorowań pierwszy to okres dzieciństwa - wynika z niewykształcenia lub anatomicznych wad budowy ściany brzucha, drugi to okres starości - kiedy to mięśnie słabną i zanikają.

Przepuklina nei zmniejsza się sama, nie zarasta dlatego jedynym leczeniem jest operacja chirurgiczna. Wyjątkiem są małe dzieci i przepuklina pępkowa która może sama zarosnąć.

źródło; chirurgia Fibaka 2004

10.04.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

Wyróżnia się przepukliny wrodzone rozwijające się na przykład na podłożu wad wrodzonych oraz wrodzonych nieprawidłowości w budowie ściany jamy brzusznej oraz przepukliny nabyte, powstające w życiu pozapłodowym, najczęściej w starszym wieku.

Doktor Musiał napisał tak: Przepukliny mogą wystąpić w każdym wieku jednak wyróżnia się dwa szczyty zachorowań: pierwszy to okres dzieciństwa - wynika z niewykształcenia lub anatomicznych wad budowy ściany brzucha, drugi to okres starości - kiedy to mięśnie słabną i zanikają. Przepuklina nie zmniejsza się sama, nie zarasta dlatego jedynym leczeniem jest operacja chirurgiczna. Wyjątkiem są małe dzieci i przepuklina pępkowa, która może sama zarosnąć.

Źródło: Chirurgia tom 1-2. W. Noszczyk. PZWL. Warszawa 2005. ISBN: 83-200-3121-4.