Hemofilia jest choroba dotykającą wyłącznie płeć męską.

Prawda czy fałsz?

Próby weryfikacji mitu (15)

16.11.2012 przez Anna Zielińska - Inny: Archeolog
obalam

Na hemofilię typu A i B chorują przeważnie mężczyźni, kobiety natomiast są nosicielkami. Typ C dotyka zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Przenoszenie się tej choroby dobrze ilustruje drzewo genealogiczne europejskich rodzin królewskich.

17.11.2012 przez Agata Michalczyk - Student: student medycyny
obalam

Na hemofilię wrodzoną typu A i B chorują mężczyźni, natomiast kobiety mogą być nocicielkami. Wynika to ze sposoby dziedziczenia tej choroby. Należy pamiętać także o hemofili nabytej, która może dotykać obie płcie.

17.11.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
obalam

Za wikipedią. Hemofilia A i B są chorobami sprzężonymi z płcią. Geny, których mutacje wywołują choroby, znajdują się na chromosomie X. Hemofilie dziedziczone są w sposób recesywny, co oznacza, iż chorują jedynie osoby z pełną ekspresją recesywnego genu:

mężczyźni hemizygotyczni względem zmutowanego genu

kobiety homozygotyczne względem zmutowanego genu.

18.11.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

W zależności od czynnika, którego brakuje w organizmie, wyróżniamy hemofilię A, B i C. Dwie pierwsze dotykają głównie mężczyzn, trzecia dotyczy obu płci jednakowo.

19.11.2012 przez Anna Pasternak - Inny: diagnosta laboratoryjny
obalam

Hemofilia to choroba sprzężona z płcią i dziedziczona z chromosomem X. Mężczyźni chorują na nią częściej, ponieważ mają tylko jeden chromosom X. Kobiety częściej są nosicielkami (choroba nie ujawnia się, jeśli kobieta ma tylko jeden chory chromosom X). Jednak może się zdarzyć, że kobieta otrzyma "chory chromosom" od matki nosicielki, a drugi od ojca z hemofilią i wtedy róznież będzie chora na hemofilię.

19.11.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

hemofilia może dotyczyć także kobiet ale o wiele częściej występuje u mężczyzna. Wiąże się to z tym ze hemofilia jest sprzężona z chromosomem X

19.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

W zależności od rodzaju niedoboru czynnika wyróżniamy hemofilię A,B - dot. głównie mężczyzn oraz C - dotycząca jednakowo obu płci

20.11.2012 przez Martusia - Inny: ...
obalam

Hemofilia jest chorobą uwarunkowaną genetycznie.

To grupa trzech skaz krwotocznych, które są wynikiem niedoborów czynników krzepnięcia krwi. W zależności od czynnika, którego brakuje w organizmie, wyróżniamy hemofilię A, B i C. Dwie pierwsze dotykają głównie mężczyzn, trzecia dotyczy obu płci jednakowo. Istnieje również hemofilia nabyta. Jest rzadką chorobą, a jej przyczyny pozostają nie rozpoznane.

21.11.2012 przez Romuald Małczak - Inny: ..
obalam

Hemofilia jest chorobą genetyczną sprzężoną resecywną - czyli ujawnia się gdy mamy dwa geny z tą samą recesywną/słabą mutacją lub gdy występuje tylko ten jeden zmutowany wariant genu - z X, czyli mężczyźni ponieważ mają XY mają większe ryzyko wystąpienia choroby, gdy matka była nosicielką, niż dzieczynki posiadające XX. Nie mniej nie znaczy to, ze kobiety nie moga zachorowac na tę chorobę, kobiety sa chore, jesli dana mutacja wystąpiła spontanicznie, lub jeśli posiadają tylko jeden chromosom X, lub gdy matka była nosicielką, a ojciec był chory na hemofilię.

22.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Hemofilia może wystąpić również u kobiet np. gdy ich ojciec jest chory na hemofilie, a matka jest nosicielką. Staje się ona homozygotą (ma dwa X z wadliwym genem) i pełnoobjawową postać choroby. Zdarza się, że u nosicielek również występują małe zaburzenia krzepnięcia.

25.11.2012 przez Kamila Machnik - Student medycyny: położnictwo
obalam

Kobieta może być chora na hemofilię wówczas, gdy jej ojciec jest chory, a mama jest nosicielką. To bardzo rzadki i nietypowy przypadek.

5.12.2012 przez Katarzyna Andrzejewska - Student medycyny: studentka V roku
obalam

Hemofilia A i B są chorobami sprzężonymi z płcią. Geny, których mutacje wywołują choroby, znajdują się na chromosomie X. Hemofilie dziedziczone są w sposób recesywny, co oznacza, iż chorują jedynie osoby z pełną ekspresją recesywnego genu:

mężczyźni hemizygotyczni względem zmutowanego genu i kobiety homozygotyczne względem zmutowanego genu.

6.12.2012 przez Amelia Prorok - Inny: Interesuję się medycyną od wielu lat
potwierdzam

Tak jest to choroba sprzężona z płcią tzn matka jest nosicielką a chorują synowie. Wersja homozygotyczna (2 geny na hemofilie i od mamy i od taty) jest letalna tzn dziecko byłoby martwe dlatego dziewczynki nie chorują

13.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Najczęściej hemofilia dotyka osobników płci męskiej. Ale zdarza się również u kobiet.

22.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Hemofilia A i B:

Ponieważ jest to choroba związana z chromosomem X najczęściej dotyczy mężczyzn, kobiety mogą być nosicielkami ale badania wskazują że jedna na 55 kobiet noscielek prezentuje łagodne objawy hemofilii.

http://reference.medscape.com/medline/abstract/9482410

hemofilia C dotyczy w takim samym stopniem mężczyzn jak i kobiet.

http://emedicine.medscape.com/article/955690-overview#a0156

29.12.2012 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

W pełni profesjonalnie odpowiedział, w zasadzie za mnie, Pan Marcin Musiał, cytuję go więc wraz z profesjonalnymi danymi źródłowymi. „Hemofilia A i B to choroby związane z chromosomem X, najczęściej dotyczy mężczyzn, kobiety mogą być nosicielkami, ale badania wskazują że jedna na 55 kobiet nosicielek prezentuje łagodne objawy hemofilii. Hemofilia C dotyczy w takim samym stopniem mężczyzn jak i kobiet”. Dziękuję Doktorze.

Źródło: http://reference.medscape.com/medline/abstract/9482410; http://emedicine.medscape.com/article/955690-overview#a0156