Diagnoza białaczki u dzieci to wyrok

jest duża śmiertelność wśród dzieci, szczególnie poniżej 6.roku życia

Próby weryfikacji mitu (11)

5.11.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

"Białaczka u dzieci jest uznawana za chorobę w pełni wyleczalną. Jeżeli od czasu zakończenia leczenia przez 5 lat nie dojdzie do nawrotu choroby to dziecko jest uznawane za zupełnie zdrowe. Odsetek przeżycia u dzieci po chemioterapii wynosi ponad 80%."

6.11.2012 przez Sandman - Lekarz: lekarz
obalam

U dzieci młodszych rzeczywiście rokowanie jest gorsze, ale u dzieci starszych szansa na pięcioletnie przeżycie sięga 80%.

6.11.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Białaczka jest najczęściej występującym nowotworem u dzieci – stanowi w tej grupie aż 30% wszystkich nowotworów złośliwych. Obecnie, dzięki nowoczesnym metodom leczenia, udaje się uratować większość dzieci chorych na białaczkę.

7.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Faktycznie, leczenie jest długie, z licznymi powikłaniami, ale rokowanie generalnie jest pomyśle. W grupie niskiego (normalnego) i średniego ryzyka 5-letnie przeżycie to aż 90%, natomiast w grupie wysokiego ryzyka 80%. Są to dużo lepsze rokowania niż u dorosłych.

Źródło: Choroby krwi i najczęstsze choroby nowotworowe u dzieci - Maria Ochocka

16.11.2012 przez Agata Michalczyk - Student: student medycyny
obalam

W przypadku białaczki pod pojęciem wyleczenia rozumiemy okres czasu równy lub większy niż 5 lat, podczas którego pacjent nie ma objawów choroby. Aktualnie zwiększa się wyleczalność białaczek, obecnie wynosi u dzieci ok. 80%.

21.11.2012 przez agatamaszczyk - Student medycyny: student
obalam

Obalam. W przeciwienstwie do bialaczek doroslych, bialaczki u dzieci bardzo dobrze sie lecza. W ok 80% przypadkow dzieci powracaja do zdrowia.

29.11.2012 przez Olcia Sebastian - Inny: tech. elektroradiologii, tech. usług kosmetycznych, mgr zdrowia publicznego
obalam

Niestety zdarza się, że chore na białaczkę dziecko umiera, ale w wielu przypadkach choroba jest wyleczalna.

10.12.2012 przez Judyta P - Student medycyny: wydział z sercem i wątrobą!
obalam

Śmiertelne do niedawna choroby dzieci, jak np. białaczka limfoblastyczna, są obecnie uleczalne w 9 na 10 przypadków. Należy więc traktować je raczej jak ciężką chorobę przewlekłą, a nie jak wyrok.

19.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Postawienie u dziecka diagnozy - białaczka nie jest wyrokiem, szybkie wdrożenie leczenia daje duże szanse na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia.

23.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Intensywna chemioterapia wiąże się ze skutkami ubocznymi: utratą włosów, nudnościami i wymiotami, a także ze zwiększoną podatnością na infekcje i krwawienie. Jednak dzięki dobrze dobranemu leczeniu, rokowania dla dzieci ze zdiagnozowaną białaczką są dość dobre. Niektóre typy białaczki u dzieci mają odsetek remisji na poziomie aż 90%.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Wręcz odwrotnie. W przebiegu ostrej białaczki bardzo ważne jest szybkie jej rozpoznanie i podjęcie natychmiastowego leczenia. Ostra białaczka nieleczona prowadzi zwykle do śmierci w przeciągu kilku tygodni. Różnicowanie rodzaju białaczki zwykle nie jest możliwe jedynie na podstawie zewnętrznych objawów.

18.03.2013 przez Ernest Piotr Kuchar - Lekarz: Dr n. med.
obalam

Białaczki są najczęstszymi chorobami nowotworowymi dzieci. Medycyna poczyniła znaczne postępy w leczeniu chorób nowotworowych, obecnie wyleczalność definiowana jako brak nawrotu choroby przez > 5 lat przekracza 80%. Jest to bardzo dobry wynik, bo rokowanie w innych chorobach np. niestabilnej dusznicy bolesnej u osób dorosłych jest znacznie gorsze. Jak krótko i jasno napisała Agata: "w przypadku białaczki pod pojęciem wyleczenia rozumiemy okres czasu równy lub większy niż 5 lat, podczas którego pacjent nie ma objawów choroby. Aktualnie zwiększa się wyleczalność białaczek, obecnie wynosi u dzieci ok. 80%".


Piśmiennictwo:
Pui CH, Robison LL, Look AT. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2008 Mar 22;371(9617):1030-43