Reumatyzm jest dziedziczny

Prawda czy fałsz?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (10)

3.11.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
potwierdzam

Wszystkie choroby układowe mają podłoże genetyczne. Jeżeli w najbliższej rodzinie występowało reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), to prawdopodobieństwo zachorowania na RZS jest większe niż w populacji osób zdrowych. Oczywiście nie oznacza to, że każda osoba z predyspozycją genetyczną zachoruje na RZS. Jeżeli jednak u osoby z predyspozycją genetyczną dojdzie np. do infekcji wirusowej lub bakteryjnej, to taka sytuacja może doprowadzić do rzutu reumatoidalnego zapalenia stawów. W takim przypadku dochodzi do symetrycznego zapalenia stawów międzypaliczkowych bliższych i nadgarstkowych obu rąk z poranną sztywnością. W rezultacie chory ma problemy z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Może pojawić się też stan podgorączkowy, a w badaniach dodatkowych występuje podwyższenie białek ostrej fazy (CRP, OB).

5.11.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

Nie jest udowodnione że reumatyzm jest chorobą dziedziczną, ale wiele obserwacji wskazuje na to że istnieje związek między prawdopodobieństwem zachorowania na reumatyzm a występowaniem tej choroby w rodzinie.

7.11.2012 przez Magdalena Arendarek - Student medycyny: studentka 4 roku
obalam

Reumatyzm to potoczne określenie, z którym spotykamy się praktycznie w przypadku każdego schorzenia objawiającego się bólami stawów i mięśni, szczególnie szkieletowych. Pod tym określeniem kryją się różnorakie choroby reumatyczne, których zestawienie nie jest jeszcze pełne, a już zawiera ponad 200 jednostek chorobowych o różnym podłożu.

Reumatoidalne zapalenie stawów jest mylnie uznawana za typowy reumatyzm. Rzs jest wywołany głownie przez czynniki immunologiczne. Istnieją jednostki, które mają predyspozycje genetyczne, ale jest to związane z aktywacją limfocytów pomocniczych. Nie jest jeszcze w pełni poznane w jaki sposób czynniki genetyczne i środowiskowe współgrają ze sobą w zapoczątkowaniu rzs.

Patologia Robbins,

22.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
potwierdzam

Wszystkie choroby układowe mają podłoże genetyczne, jednak nie oznacza to, że osoba z predyspozycją genetyczną zachoruje choćby nawet na RZS

3.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

W RZS w etiologii wyróżnia się predyspozycje genetyczne więc może występować częściej u osób spokrewnionych.

źródło: choroby wewnętrzne A.Szczeklik

6.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
potwierdzam

Jeżeli ktoś choruję w rodzinie mamy większe ryzyko na zachorowanie, dużo zależy od zdrowego trybu życia

22.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Predyspozycje genetyczne są jedną z przyczyn rozwoju chorób reumatycznych. Za szczególnie istotne uważa się układy HLA-DR4 i HLA-DR1

24.12.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Dziedziczymy tendencje do chorób reumatologicznych. Prawdą jest jednak, że np. babcia z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi (artrozą) czy ciocia z gośćcem (RZS) znacznie zwiększają u nas ryzyko wystąpienia choroby reumatologicznej.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Reumatoidalne zapalenie stawów ma przebieg przewlekły i postępujący. Pojawia się u osób z predyspozycją genetyczną.

27.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Fałsz, ale... Dziedziczymy tendencje do chorób reumatologicznych. Prawdą jest jednak, że np. babcia z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi (artrozą) czy ciocia z gośćcem (RZS) znacznie zwiększają u nas ryzyko wystąpienia choroby reumatologicznej.