Dziecko kobiety, która w ciąży miała nadmierną masę ciała ma większe ryzyko rozwoju otyłości w wieku dorosłym.

Jak myślicie, czy tak odległy okres życia płodowego może rzutować na nasze predyspozycje do rozwoju pewnych schorzeń w wieku dorosłym?

Próby weryfikacji mitu (10)

31.10.2012 przez Beata - Student medycyny: UM Lublin
potwierdzam

Istnieją badania, które wydają się potwierdzać tą hipotezę (link poniżej).

Warto jednak zastanowić się, czy nie jest to spowodowane przekazywaniem przez matkę złych nawyków żywieniowych swojemu dziecku, już od pierwszych lat życia?

31.10.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
potwierdzam

Specyficzny stan metaboliczny matki może niekorzystnie wpływać na zdrowie potomstwa. Dziecko otyłej matki, poprzez narażenie na nieoptymalne odżywczo środowisko w łonie matki, może ucierpieć poprzez niewłaściwy rozwój. Ponadto, najnowsze badania wykazały, że to, co kobieta je, kiedy jest w ciąży może mieć wpływ na ryzyko otyłości jej dziecka, niezależnie od tego czy jest ona otyła czy szczupła, lub ile waży jej dziecko po urodzeniu ( Dwa Projekty finansowane przez UE, EDEN (Study of pre- and early postnatal determinants of the child’s development and health) i EARNEST (Early Nutrition Programming Project) zajmują się badaniami nad tymi zagadnieniami. Piśmiennictwo:

Godfrey K et al. (2011). Epigenetic gene promoter methylation at birth is associated with child’s later adiposity. Diabetes 60(5):1528–1534.

1.11.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

Dziecko takie będzie miało skłonności do tycia i związane jest to zazwyczaj z genetyczną otyłością występującą w rodzinie.

1.11.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Dzieci kobiet, które nadmiernie tyją w ciąży są bardziej narażone na otyłość - wynika z badań, o których informuje tygodnik "Lancet".

2.11.2012 przez Sandman - Lekarz: lekarz
potwierdzam

Obecnie modne jest tzw. programowanie żywieniowe. Okazuje się, że w życiu człowieka sa momenty krytyczne, które mogą rzutować na późniejszy metabolizm. Przykładem takiego okresu jest okres płodowy i niemowlęcy.

Otyłość u matki może wpływać na metabolizm płodu - zwiększony poziom insuliny u matki wpływa na rozrost adipocytów u płodu.

4.11.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

To zależy od indywidualnych potrzeb każdego człowieka tj. tryb pracy, ćwiczenia, pokarm itd

18.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Ma to związek zarówno z nadwagą w czasie ciąży jak i nadwagą przed ciążą. Jest to związane z uwarunkowaniami genetycznymi jak i złymi nawykami żywieniowymi, które matka przekazuje potomstwu.

22.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
potwierdzam

dziecko kobiety otyłej bardzo często rodzi się jako cięższe i większe, co również sprzyja przyszłej jego otyłości

3.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Badanie prospektywne wykazało, że nadwaga w pierwszym i drugim trymestrze ciąży ma związek oraz zwiększa ryzyko następczej nadwagi i otyłości u dziecka ujawniające się w okresie dojrzewania.

26.12.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Istnieje wiele wysoko budżetowych badań naukowych, które wykazują dodatnią korelację między masą ciała matki przed ciążą, odpowiednim przyrostem masy ciała w trakcie ciąży, a masę ciała urodzeniową oraz późniejszą dziecka. Berkowitz z Children's Hospital of Philadelphia (2007) wykazał, że dzieci matek z nadwagą mają 15 razy większe ryzyko wystąpienia otyłości, niż potomstwo matek szczupłych. Z kolei badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych (1988 – 1994) obejmujące grupę dzieci, pokazały silny związek masy ciała matki z masą ciała 6-latków. Dzieci matek z nadwagą (BMI 25.0 - 29,9 kg/m2) miały 3-krotnie, natomiast z otyłością (BMI ≥ 30.0 kg/m2) 4-krotnie większą masą ciała niż przewiduje norma dla ich wieku określana za pomocą siatek centylowych BMI.

19.02.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
potwierdzam

To najprawdziwsza prawda. Potwierdzają to Nasi Pogromcy, Doktor Klaudia: Ma to związek zarówno z nadwagą w czasie ciąży jak i nadwagą przed ciążą. Jest to związane z uwarunkowaniami genetycznymi jak i złymi nawykami żywieniowymi, które matka przekazuje potomstwu i Doktor Marcin: Badanie prospektywne wykazało, że nadwaga w pierwszym i drugim trymestrze ciąży ma związek oraz zwiększa ryzyko następczej nadwagi i otyłości u dziecka ujawniające się w okresie dojrzewania.

Źródło:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23100266; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489762; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18818995; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19208280; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21880162.