Alkoholik to ktoś, kto musi pić codziennie

j.w.

Próby weryfikacji mitu (19)

26.10.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

Alkoholikiem można być i pić raz na miesiąc

27.10.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Alkoholik to osoba uzależniona od alkoholu. Aby być alkoholikiem nie trzeba spożywać alkoholu codziennie.

27.10.2012 przez Mateusz K - Inny: Leń Patentowy
obalam

Niestety nie. Alkoholicy potrafią przez x dni a nawet tygodni nie pić, po to zeby potem wpaść w "ciąg".

30.10.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Codzienne picie alkoholu nie jest objawem alkoholizmu, aczkolwiek zdarza się, że alkoholik pije przez wiele kolejnych dni (tzw. "ciąg" alkoholowy). Nie trudno spotkać alkoholików, którzy piją tylko raz czy parę razy w roku przez ileś kolejnych dni, zaś całymi tygodniami czy miesiącami potrafią zachowywać abstynencję. Coraz częściej można też spotkać alkoholików, którzy nie piją 5, 10, 20 czy nawet więcej lat lat (ostatnio spotkałem takiego, który nie pije od 57 lat).

31.10.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
obalam

Niestety takie jest powszechne mniemanie o alkoholizmie ale alkoholik to osoba chora która czasami sama nie wie że już jest uzależniona: to może być matka samotnie wychowująca dziecko i nie radząca sobie z problemami, jak i wzorowy obywatel który musi przed snem się odstresować 100g wódki, może to być również katolik który jest w stanie wytrzymać bez alkoholu cały sierpień a potem we wrześniu przez 2 tyg nadrobić zaległości, ale też nie musi pić codziennie może popadać w tak zwany cug alkoholowy.

31.10.2012 przez Darek Bogacz - Student: Fizjoterapia
obalam

Alkoholik nie musi pić codziennie, alkoholik to osoba, która nie potrafi powiedzieć sobie STOP gdy zrasta jego popęd do wypicia.

3.11.2012 przez erjota - Lekarz: lekarz stażysta
obalam

Definicja choroby alkoholowej i osoby na nią chorej nie mówi o tym czy codziennie się pije. Natomiast są konkretne kryteria określające czy osoba jest chora.

Kryteria ICD-10 (CDDG) szkodliwego picia alkoholu i zespołu uzależnienia od alkoholu :

http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/116.php

6.11.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Są różne typy alkoholizmu. Jednym z ciekawszych jest alkoholizm ludzi pracujących jako kierowcy np. tirów, PKS itp. Tacy ludzie piją tylko np. od piątku do soboty, bo wtedy mają wolne. Są w stanie wytrzymać cały tydzień i żyją byle do dnia kiedy będą mieli wolne.

11.11.2012 przez Magdalena Arendarek - Student medycyny: studentka 4 roku
obalam

Alkoholizm, najkrócej rzecz ujmując, polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Objawia się tym, że osoba uzależniona pije pomimo nieprzyjemnych konsekwencji, jakie pojawiają się wraz z rozwojem uzależnienia. Jest to choroba, którą można i należy leczyć. Do podstawowych objawów uzależnienia od alkoholu, należą przede wszystkim:

Utrata kontroli nad piciem

Robienie i mówienie rzeczy, których się żałuje

Występowanie zespołów abstynencyjnych

Koncentracja życia wokół alkoholu

Zmiana tolerancji na alkohol

Zaburzenia pamięci i świadomości

Nawroty picia

13.11.2012 przez Luke Skywalker - Inny: Specjalista IT
obalam

Nie jest to prawda. Przeczy temu chociażby występowanie tzw. "ciągów" wśród uzależnionych.

19.11.2012 przez Martusia - Inny: ...
obalam

Alkoholik to osoba uzależniona od alkoholu, nie jest dokładnie sprecyzowane ile i z jaką częstotliwością musi ktoś pić aby nazwać go alkoholikiem. Można pić codziennie, a można pic w tzw ciągach.

21.11.2012 przez Romuald Małczak - Inny: ..
obalam

Alkoholik to osoba uzależniona od alkoholu, nie chodzi o tylko o częstość spożywania alkoholu, ale też sposób w jaki pijemy. Alkoholicy częściej piją "na umór", nie pamiętają co się działo, a dzień po myślą o kolejnej libacji. Ponad to często są to osoby mogące wpaść w ciąg tygodniowy, czy dwutygodniowy a następnie są "trzeźwe" przez kolejny tydzień. Nigdzie nie jest zdefiniowane, ze alkoholikiem jest osoba musząca pić codziennie. Na dodatek sam alkoholik nie odczuwa tego jako przymusu, nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś jest nie w porządku

22.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

nie jest określona dokładna częstotliwość picia, alkoholikiem jest też nazywana osoba, która rzuciła nałóg, ponieważ alkoholikiem się zostaje do końca życia

28.11.2012 przez Milena Krysiak - Inny: Ratownik Medyczny
obalam

Można pić raz w tygodniu i być uzależnionym.

30.11.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Nadużywanie alkoholu zaczyna się wtedy, gdy ktoś pijąc zaczyna tracić kontrolę nad sobą, a i tak pije nadal. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów społecznych, interpersonalnych lub prawnych. Objawia się też często zaniedbywaniem rodziny i domowych obowiązków. Nadużywanie alkoholu różni się od alkoholizmu przede wszystkim brakiem fizycznego uzależnienia oraz nie występowaniem utraty kontroli, czy tolerancji na alkohol. Nadużywanie alkoholu jest definiowane jako wzorzec picia, któremu towarzyszy jedna lub więcej z następujących sytuacji w przeciągu 12 miesięcy:

- niewywiązanie się z obowiązków;

- picie w sytuacjach, które mogą być fizycznie niebezpieczne, np. podczas prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn;

- dalsze picie pomimo trwających problemów w związkach, które są spowodowane lub pogarszane przez działanie alkoholu.

Choć nie jest to jeszcze alkoholizm, warto pamiętać, że wiele skutków nadużywania alkoholu jest również doświadczana przez alkoholików. Nadużywanie alkoholu staje się uzależnieniem od alkoholu, kiedy pijący zaczyna odczuwać ciągłe pragnienie alkoholu (co równoznaczne jest z utratą kontroli nad piciem), a także objawy odstawienia oraz zwiększonej tolerancji na alkohol tak, że musi pić więcej, aby osiągnąć ten sam efekt.

Nie trzeba pic codziennie by wyżej wymienione zmiany nabyć, tak więc można być alkoholikiem i nie pić codziennie.

1.12.2012 przez Ewelina Jezierska - Student: socjologia
obalam

Alkoholizm charakteryzuje pewna powtarzalność, ale uzależnienia nie określa jakaś jedna częstość spożywania alkoholu. Mówi się o alkoholizmie weekendowym, sezonowym, o okresach picia i trzeźwienia.

19.12.2012 przez Anita Grochowska - Student: farmacja
obalam

Absolutnie nie. Alkoholika charakteryzują tzw. ciągi alkoholowe. Osoba uzależniona może nie pić przez dłuższy czas, np.2-3 tygodnie, żeby potem wpaść w tygodniowy ciąg w którym nadużywa alkoholu codziennie, żeby potem znowu przestać na dłuższy czas. Dlatego też alkoholizm w tej jest często trudno zauważalny, bo usprawiedliwiany stwierdzeniem, że każdy czasem może sięgnąć po alkohol.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Codzienne picie alkoholu nie jest objawem alkoholizmu, aczkolwiek zdarza się, że alkoholik pije przez wiele kolejnych dni (tzw. "ciąg" alkoholowy). Nie trudno spotkać alkoholików, którzy piją tylko raz czy parę razy w roku przez ileś kolejnych dni, zaś całymi tygodniami czy miesiącami potrafią zachowywać abstynencję. Coraz częściej można też spotkać alkoholików, którzy nie piją 5, 10, 20 czy nawet więcej lat lat (ostatnio spotkałem takiego, który nie pije od 57 lat).

27.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

To prawda, niektóre osoby uzależnione od alkoholu piją codziennie, ale bardziej typowym sposobem picia w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej jest tzw. picie ciągami, czyli przez kilka dni, tygodni czy miesięcy, a potem dłuższy lub krótszy okres całkowitej abstynencji.

19.01.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

Nieprawda. Codzienne picie alkoholu nie stanowi kryterium rozpoznania choroby alkoholowej. 

Cytuję za www.alkoholizm.akcjasos.pl/116.php: Kryteria ICD-10 (CDDG) szkodliwego picia alkoholu i zespołu uzależnienia od alkoholu: F 10.1 : Szkodliwe picie alkoholu. a) Sposób picia alkoholu niekorzystnie wpływający na zdrowie. Szkodliwe działanie może mieć charakter somatyczny (np. marskość wątroby) lub psychiczny (np. epizody zespołu depresyjnego wtórne do intensywnego picia alkoholu). Dla rozpoznania konieczne jest stwierdzenie aktualnego upośledzenia zdrowia somatycznego lub psychicznego osoby pijącej. b) Rozpoznanie zespołu uzależnienia od alkoholu wyklucza powyższą diagnozę. F 10.2: Zespół uzależnienia od alkoholu. Ostateczne rozpoznanie uzależnienia wymaga stwierdzenia występowania co najmniej trzech z wymienionych poniżej objawów przez jakiś czas w okresie poprzedzającego roku. a) Silna potrzeba lub przymus picia alkoholu. b) Trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia lub zakończenia picia lub ilości wypijanego alkoholu. c) Wystąpienie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu lub zmniejszeniu dawki alkoholu, przejawiające się charakterystycznymi objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub przyjmowaniem tej samej (lub bardzo podobnej substancji) w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego. d) Objawy tolerancji, takiej jak zwiększanie dawki alkoholu w celu uzyskania efektów, które początkowo były wywołane przez dawki niższe (dobry przykład stanowią osoby uzależnione od alkoholu, które są w stanie wypić ilość alkoholu, jaka u osób nie przyzwyczajonych mogłaby spowodować utratę przytomności lub śmierć). e) Narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań z powodu picia alkoholu; zwiększona ilość czasu poświęcona zdobywaniu alkoholu, jego piciu lub odzyskiwaniu równowagi po wypiciu alkoholu. f) Kontynuowanie picia pomimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw, takich jak uszkodzenie wątroby na skutek intensywnego picia lub obniżenie nastroju następujące po okresach picia dużych ilości alkoholu. Należy dołożyć starań w celu ustalenia, czy osoba pijąca jest lub można się spodziewać, że będzie, świadoma natury swojego picia i zakresu jego szkodliwych skutków.

Źródło: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. S. Pużyński, J. Wiórka. Vesalius. Kraków 2000. ISBN: 83-85688-25-0