Gruźlica może zaatakować mózg.

Prawda czy mit?

Próby weryfikacji mitu (17)

25.10.2012 przez Michał - Inny: jak na razie uczeń bio-chemu
potwierdzam

Przy upośledzonej odporności lub u dzieci może dojść do gruźliczego zapalenia opon mózgowych

25.10.2012 przez Sandman - Lekarz: lekarz
potwierdzam

Niestety gruźlica może zaatakować ośrodkowy układ nerwowy. Najczęściej jest to gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale mogą też się pojawić tzw. gruźliczaki umiejscowione w mózgu.

25.10.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
potwierdzam

Gruźlica nie jest chorobą tylko płuc ale może atakować również inne narządy mózg także

25.10.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

Gruźlica może zajmować wiele narządów w ciele człowieka w tym mózg. Mówimy wtedy o gruźliczym zapaleniu opon mózgowych i mózgu.

25.10.2012 przez Ewa Krawczyk - Inny: biolożka
potwierdzam

Tak, gruźlica może atakować mózg.

26.10.2012 przez Agnieszka Matula - Student medycyny: studentka UM we Wrocławiu
potwierdzam

Oczywiście, istnieje nawet jednostka chorobowa: Central nervous system tuberculosis. Jest to bardzo groźna postać gruźlicy, wymagająca długiego leczenia i niejednokrotnie prowadząca do inwalidztwa lub śmierci.

26.10.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego obejmuje gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i gruźliczaki wewnątrzczaszkowe. Należy do najcięższych postaci gruźlicy, ze znaczną śmiertelnością. W krajach o dużej zapadalności na gruźlicę gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest zwykle chorobą małych dzieci, występującą od 3 do 6 miesięcy po zakażeniu pierwotnym. W krajach o małej zapadalności dotyczy głównie dorosłych i choć może być następstwem zakażenia pierwotnego, to jednak zwykle rozwija się w wyniku reaktywacji ogniska wytworzonego w przeszłości, pozostającego przez długi czas w uśpieniu. W Polsce w 2005 r. na gruźlicę opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zachorowało 19 osób, w tym dwoje dzieci (1, 7).

29.10.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego obejmuje gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i gruźliczaki wewnątrzczaszkowe. Należy do najcięższych postaci gruźlicy, ze znaczną śmiertelnością. W krajach o dużej zapadalności na gruźlicę gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest zwykle chorobą małych dzieci, występującą od 3 do 6 miesięcy po zakażeniu pierwotnym. W krajach o małej zapadalności dotyczy głównie dorosłych i choć może być następstwem zakażenia pierwotnego, to jednak zwykle rozwija się w wyniku reaktywacji ogniska wytworzonego w przeszłości, pozostającego przez długi czas w uśpieniu. W Polsce w 2005 r. na gruźlicę opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zachorowało 19 osób, w tym dwoje dzieci.

6.11.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Gruźlicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego rozwija się w następstwie zakażenia prątkiem gruźlicy. Proces chorobowy obejmuje opony mózgowo-rdzeniowe, tkankę mózgową i przestrzeń podpajęczynówkową oraz cechuje się zmianami biochemicznymi płynu mózgowo-rdzeniowego.

11.11.2012 przez Bartłomiej Rawski - epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego
potwierdzam

Jak najbardziej. W takim przypadku mamy do czynienia z gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i gruźliczakami. Związku z tym, gruźlica nie jest tylko i wyłącznie chorobą płuc.

19.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
potwierdzam

Gruźlica może rozprzestrzeniać się do kości, mózgu i innych narządów. Prątki rozsiewane są drogą krwionośną

22.11.2012 przez Katarzyna Andrzejewska - Student medycyny: studentka V roku
potwierdzam

Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego obejmuje gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i gruźliczaki wewnątrzczaszkowe. Należy do najcięższych postaci gruźlicy, ze znaczną śmiertelnością. W krajach o dużej zapadalności na gruźlicę gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest zwykle chorobą małych dzieci, występującą od 3 do 6 miesięcy po zakażeniu pierwotnym. W krajach o małej zapadalności dotyczy głównie dorosłych i choć może być następstwem zakażenia pierwotnego, to jednak zwykle rozwija się w wyniku reaktywacji ogniska wytworzonego w przeszłości, pozostającego przez długi czas w uśpieniu. W Polsce w 2005 r. na gruźlicę opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu zachorowało 19 osób, w tym dwoje dzieci

23.11.2012 przez Jolanta Małczak - Inny: ..
potwierdzam

Jest to jak najbardziej możliwe, przy spadku odporności takim jak AIDS, czy leczenie obniżające aktywność układu odpornościowego np leki podawane po transplantacji, czy obniżenie odporności wynikające z leczenie chorób onkologicznych moze dojść do "rozsiania się" gruźlicy zarówno do mózgu jak i innych narządów wewnętrznych.

28.11.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Podaję kody ICD-10:

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych G01; A17.0

Gruźliczak oponowy G07; A17.1

Gruźliczak mózgu oraz gruźlica rdzenia kręgowego G07; A17.8

Gruźliczy ropień mózgu G07

Gruźlicze ZOMR i mózgu G05.0

Gruźlica może zaatakować płuca, opony mózgowe, mózg, rdzeń kręgowy, kości i kręgi ( choroba Potta ), układ moczowo płciowy i układ pokarmowy.

źródła: http://emedicine.medscape.com/article/230802-clinical

http://emedicine.medscape.com/article/1166190-overview

2.12.2012 przez agatamaszczyk - Student medycyny: student
potwierdzam

czasem jest tak, ze pierwotna forma gruzlicy przybiera forme gruzliczego zapalenia opon mozgowych i mozgu i wlasnie w tych lokalizacjach tworza sie wtedy gruzelki gruzlicze. Ta postac gruzlicy jest szczegolnie niebezpieczna dla zycia.

20.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
potwierdzam

Postacie gruźlicy

Mikroorganizmy wywołujące gruźlicę, prątki, atakują różne narządy, przede wszystkim płuca (ze względu na obecność tlenu i wysokie ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w tym narządzie), znacznie rzadziej skórę, układ kostny, układ płciowy, ośrodkowy układ nerwowy, węzły chłonne i inne. Znane są także przypadki gruźlicy wielonarządowej.

W Polsce najczęstsze postacie rejestrowanej gruźlicy pozapłucnej to[10]:

gruźlicze zapalenie opłucnej,

gruźlica węzłów chłonnych,

gruźlica układu moczowo-płciowego,

gruźlica kości i stawów,

gruźlica opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
potwierdzam

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest najcięższą postacią gruźlicy.

8.02.2013 przez Ernest Piotr Kuchar - Lekarz: Dr n. med.
potwierdzam

Sprawa jest bardzo prosta i bezsporna. Nie ma zatem co dyskutować: gruźlica, zakażenie wieloukładowe, może zająć także ośrodkowy układ nerwowy. Nakczęściej chorują niemowlęta i osoby z zaburzeniami odporności. Do znanych czynników ryzyka należą:

  Zakażenie HIV (im niższa liczba komórek CD4, tym większe ryzyko rozwoju gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) 
  alkoholizm
  cukrzyca
  nowotwory
stosowanie kortykosteroidów
     immunosupresja z jakiejkolwiek przyczyny
       
Czynniki społeczne związane z gruźlicą:
        ubóstwo
        bezdomność
         uzależnienie od narkotyków
         przebywanie w więzieniu
         zatrudnienie w opiece zdrowotnej

Piśmiennictwo: