Magnez lepiej się przyswaja w obecności boru

W wielu informacjach bor (kwas borowy, boraks) klasyfikowany jest jako bardzo silna trucizna, ale znalazłam też komunikat o tym, że brak boru w organizmie człowieka utrudnia (a niekiedy nawet) uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie około 300 enzymów. Braki boru mogą też wpłynąć na złą gospodarkę magnezem, a w dalszej kolejności także wapniem. Czy to prawda?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (1)

27.05.2014 przez Adam Oldfart - Inny: Farmaceuta
obalam

Brak jednoznacznych dowodów naukowych na korzystne oddziaływanie boru na gospodarkę wapniową czy magnezową. Robiono z borem jakieś badania w kierunku prewencji osteoporozy, ale wyniki nie były jednoznaczne. O ile rola boru w funkcjonowaniu roślin jest dobrze znana, o tyle w przypadku zwierząt jego funkcja nie jest poznana. Wszystko przed nami.