Powikłania migrenowe

Migrenowe bóle głowy mogą narazić na inne poważne schorzenia. Do powikłań może prowadzić sama migrena jak i jej leczenie. Właściwym sposobem leczenia migren jest leczenie całego organizmu.

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (1)

4.03.2014 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
potwierdzam

Powikłania spowodowane migreną

Migrena powoduje wiele groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Do tych powikłań migreny należą:

migrena przewlekła – rodzaj migreny charakteryzujący się bólem głowy, który spełni kryteria bólu migrenowego i trwa co najmniej 15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące, nie jest związany z nadużywaniem leków,

stan migrenowy - napad migreny z fazą bólu trwający ponad 72 godziny,

migrenowy zawał mózgu - objawy neurologiczne utrzymują się ponad tydzień, badanie obrazowe wskazuje na udar niedokrwienny mózgu,

drgawki wywołane migreną,

nadużywanie leków przeciwbólowych,

powikłania leczenia migreny.