Ludzie w starszym wieku są mniej odporni na choroby, bo mają trudności w wytwarzaniu przeciwciał

Mit, czy prawda ?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (11)

18.10.2012 przez Sandman - Lekarz: lekarz
potwierdzam

U osób starszych układ immunologiczny działa słabiej - zmniejsza się liczba komórek, spada też zdolność do wytwarzania przeciwciał.

18.10.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

U osób starszych układ odpornościowy jest mniej sprawny. Wolniej reaguje na wniknięcie mikroorganizmów chorobotwórczych przez co osoby starsze częściej i ciężej chorują.

18.10.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Tak, jest to prawda. Starzenie się jest procesem wieloczynnikowym. W układzie immunologicznym pierwszą zmianą jest zanik grasicy (około 60 roku życia), która odpowiedzialna jest za produkcję limfocytów. Po zaniku produkuje jedynie 1% tego, co produkowała w okresie pełnej aktywności. Wraz z wiekiem obserwuje się spadek różnych subpopulacji limfocytów. Po 70 roku życia obserwuje się również spadek naturalnych przeciwciał. Osłabieniu ulegają również mechanizmy obrony nieswoistej. To wszystko składa się na gorszą odporność organizmu starszej osoby.

Dołączony obrazek:
18.10.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Po 70 roku życia obserwuje się stopniowy spadek ilości limfocytów B i stężenia przeciwciał. Całkowita ilość immunoglobulin nie ulega zmianom, ale zmniejsza się zróżnicowanie repertuaru przeciwciał, co związane jest ze spadkiem częstości hipermutacji genów kodujący obszar zmienny Ig. - " Podstawy immunologii" W. i M. Ptak

19.10.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Wraz z wiekiem spada ilość limfocytów B produkujących przeciwciała, ale należy pamiętać, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na pogorszenie odporności u osób starszych.

źródło: Immunologia M. Jakobisiak

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23061726

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17870272

20.10.2012 przez Agnieszka Wintrowicz - Student medycyny: :)
potwierdzam

Niestety wraz z wiekiem system immunologiczny staje się mniej wydajny, a starsi ludzie częściej zapadają na choroby infekcyjne.

3.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Starzenie się organizmu nierozerwalnie pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Jako jedną z nich wymienia się upośledzenie funkcjonowania systemu odpornościowego. Skutkiem powyższego, co zresztą zrozumiałe, zwiększa się ryzyko infekcji, rozwoju raka, a także obserwuje się słabszą reakcję w odpowiedzi na szczepienia ochronne. Wynika to min. z zmniejszenia produkcji limfocytów B.

25.11.2012 przez Kamila Machnik - Student medycyny: położnictwo
potwierdzam

Po osiągnięciu optymalnej odporności w wieku dorosłym, następuje ponowne jej osłabienie wynikające ze spadku kompetencji układu immunologicznego. Układ immunologiczny jest osłabiony zarówno przez działanie na niego niekorzystnych czynników, które nasilają się wraz z wiekiem, jak i zmian zachodzących w samym układzie. Czynnikami tymi są przede wszystkim: liczne choroby współistniejące, częściej występujące u osób starszych (cukrzyca, choroby nerek, przewlekłe choroby płuc, choroby nowotworowe itp.), styl życia (nieodpowiednie żywienie, siedzący tryb życia, nałogi) i niekorzystne warunki środowiskowe.

6.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
potwierdzam

Starsi ludzie mają trudności w wytwarzaniu leukocytów dlatego, że przeważnie osoby są schorowane i układ odpornościowy nie może nadażyc w wytwarzaniem tych przeciw ciał

7.10.2013 przez Syn Grypoodporny - „Nic mi nie przeszkodzi w poznawaniu świata”
potwierdzam

niestety tak, już teraz widzę, że odporność moich dziadków jest zdecydowanie słabsza, dlatego muszą bardziej dbać o swoje zdrowie

8.10.2013 przez Córka Grypoodporna - „Nie mam czasu na grypę, tyle by mnie ominęło”
potwierdzam

Niestety to prawda, starsi ludzie łatwiej łapią różne infekcje wirusowe i są bardziej narażeni na powikłania, to też dotyczy dzieci.