Osobę cierpiącą na depresję najlepiej jest rozweselić

Często się słyszy że osoby chorujące na depresję są smutne i należy je rozweselić aby nie pogłębiały tego stanu

Próby weryfikacji mitu (11)

16.10.2012 przez Ewa Krawczyk - Inny: biolożka
obalam

Depresja jest bardzo ciężką chorobą, wymagającą leczenia. Rozweselanie na siłę nie jest skuteczne. Warto dowiedzieć się, jak można pomóc osobie z depresją, bo stanowisko bliskich może mieć spory wpływ na stan chorego.

16.10.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Depresja jest bardzo zróżnicowana co do objawów i przebiegu. Ale z pocieszanie takich ludzi przyniesie raczej niewielki efekt, bo ich problem jest ukryty głęboko w nich i tacy ludzie wymagają profesjonalnej diagnozy i leczenia.

8.11.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Depresja to nie jest po prostu uczucie smutku po utracie kogoś bliskiego lub kiedy czujemy się zawiedzeni. Może pojawić się nawet kiedy wszystko wydaje się być w porządku, często też jest sumą wielu czynników - nie pojawia się, ani nie znika nagle.Najlepszym sposobem w jaki można pomóc osobie z depresją jest upewnienie się, że zostanie ona zdiagnozowana i zgłosi się na terapię.

19.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

depresja jest przewlekłą, długotrwałą chorobą o złożonej etiologii. Nie wystarczy kogoś rozśmieszyć, na to składa się długotrwałe leczenie

25.11.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Najlepszym sposobem w jaki można pomóc osobie z depresją jest upewnienie się, że zostanie ona zdiagnozowana i zgłosi się na terapię. Bardzo ważne jest żeby uważnie jej słuchać i brać na poważnie to, co próbuje nam przekazać. Zawsze należy wspierać taką osobę i dać nadzieję, że z czasem terapia okaże się skuteczna i jej stan się poprawi, a może nawet całkiem wydobrzeje.

6.12.2012 przez Damian Grela - Lekarz: lekarz
obalam

jeśli ktoś jest smutny, rozweselenie pomaga. Depresja jest chorobą. W sposób bardzo uproszczony można powiedzieć, że brak umiejętności rozweselania się jest jednym z jej objawów

15.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

Śmiech zawsze jest dobry ale leczenie depresji polega na l. przeciw depresyjnych:

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – zatrzymują dostępną norepinefrynę (bądź serotoninę) w synapsie przez blokowanie reabsorpcji (tzw. hamowanie nieselektywne wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny) – np. amitryptylina, doksepina, imipramina, klomipramina, dezypramina, dibenzepina, dotiepina i inne.

leki czteropierścieniowe – mianseryna (antagonista receptora alfa2) NaSSA

leki hamujące selektywnie wychwyt serotoniny (SSRI), np. fluwoksamina, fluoksetyna, paroksetyna lub sertralina

względnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny(SNRI) – wenlafaksyna, duloksetyna, milnacipran

selektywne inhibitory MAO – które opóźniają rozkład chemiczny amin biogenicznych przez hamowanie monoaminoksydazy, enzymu który jest za owo rozbijanie odpowiedzialny – np. moklobemid

pozostałe leki np.:

inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy NDRI (bupropion),

inhibitory wychwytu serotoniny blokujące receptor 5HT2 (nefazodon, trazodon),

antagoniści receptorów 5HT2 , alfa2, 5HT3 (mirtazapina),NaSSA

sole litu,

sole magnezu

leki o innych mechanizmach działania (tianeptyna).

21.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Według modelu neurochemicznego przyczyną depresji może być niedobór pewnych amin biogennych. Hipotezy na temat neurochemicznego podłoża depresji dotyczą głównie spadku poziomu norepinefryny (inaczej noradrenaliny; hipoteza katecholaminowa) oraz serotoniny (hipoteza serotoninowa). Obniżenie poziomu tych amin biogennych powoduje pojawienie się deficytów motywacyjnych. Rozweselanie takiej osoby nic nie da, ponieważ ma ona zaburzenia przekaźników w mózgu

24.12.2012 przez agatamaszczyk - Student medycyny: student
obalam

Samo rozweselenie dla osoby naprawde chorej na depresje nie jest wystarczajace. Stosuje sie leczenie farmakologiczne zeby przywrocic rownowage biochemiczna mozgu i ustabilizowac nastroj oraz psychoterapie zeby zmienic negatywne schematy myslenia chorej osoby.

26.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Oceny samych partnerów dotyczące posiadanej przez nich wiedzy oraz zaangażowania w proces leczenia depresji są różne. Podstawę wiedzy niektórych z nich stanowią proste broszury zawierające kilka wskazówek na temat zachowania się w tej sytuacji, jak na przykład to, że osoby ogarniętej depresją nie należy zachęcać do aktywności ani starać się jej rozweselać, bo nie odnosi to skutku. Dostęp do informacji na temat depresji i sposobów jej leczenia bliscy oceniają często jako utrudniony.

6.01.2013 przez Markus von Rufous - Medycyna
obalam

Próba rozweselenia osoby cierpiącej na depresję najczęściej spełznie na niczym, ewentualnie na pogorszeniu stanu chorego. Ludzie chorujący na depresję bardzo negatywnie odbierają próby pocieszania, kazania wzięcia się w garść, itd. To jest bardzo złożony problem. na pewno należy stwarzać naturalne i odpowiednie warunki do funkcjonowania, ale nie wolno zmuszać do rozweselania się.

22.05.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

Odpowiem słowami Naszych Powyższych Pogromców: „Według modelu neurochemicznego przyczyną depresji może być niedobór pewnych amin biogennych. Hipotezy na temat neurochemicznego podłoża depresji dotyczą głównie spadku poziomu norepinefryny (inaczej noradrenaliny; hipoteza katecholaminowa) oraz serotoniny (hipoteza serotoninowa). Obniżenie poziomu tych amin biogennych powoduje pojawienie się deficytów motywacyjnych. Rozweselanie takiej osoby nic nie da, ponieważ ma ona zaburzenia przekaźników w mózgu”.

„Najlepszym sposobem w jaki można pomóc osobie z depresją jest upewnienie się, że zostanie ona zdiagnozowana i zgłosi się na terapię. Bardzo ważne jest żeby uważnie jej słuchać i brać na poważnie to, co próbuje nam przekazać. Zawsze należy wspierać taką osobę i dać nadzieję, że z czasem terapia okaże się skuteczna i jej stan się poprawi, a może nawet całkiem wydobrzeje”.

Źródło: Psychiatria w praktyce. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i lekarzy innych specjalności. M. Jarema. Medical Education, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62510-06-1