na zatrucie metanolem należy stosować etanol

fakt czy mit

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (1)

3.04.2013 przez Paweł Niewiadomski - Student: Student Farmacji
potwierdzam

Alkohol etylowy - etanol stosowany jest w zatruciu alkoholem metylowym lub glikolem etylenowym. Za toksyczny efekt działania metanolu odpowiedzialne są jego metabolity - formaldehyd i kwas mrówkowy. W reakcji katalizowanej przez dehydrogenazję alkoholową metanol utleniany jest do formaldehydu a następnie do kwasu mrówkowego. Pierwsza faza utleniania jest wolna i z tego powodu metanol obecny jest długo we krwi. Okres połowicznego wydalania formaldehydu wynosi ok. 1 min, a kwasu mrówkowego około 20 godzin i to on jest przyczyną kwasicy metabolicznej oraz uszkodzeń narządowych.

Z chwilą podania etanolu szybkość spadku stężenia metanolu we krwi ulega gwałtownemu zwolnieniu, ponieważ wówczas jedynymi drogami eliminacji są wówczas płuca i nerki.

Leczenie zatruć alkoholem metylowym polega na wyrównaniu zaburzeń metabolicznych (zwalczenie kwasicy), blokowaniu metabolizmu alkoholu metylowego przez podawanie alkoholu etylowego, a w przypadkach ciężkich na przyspieszeniu wydalania metanolu poprzez oczyszczanie pozanerkowe (hemodializa).

Alkohol etylowy podaje się we wlewie dożylnym w postaci 5-15% roztworu w 5% roztworze glukozy.

Źródło - Toksykologia, Witold Seńczuk