Istnieje taka choroba jak stan przewlekłego zmęczenia

Bo jeżeli tak, to chyba choruje na nią większość studentów ;)

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (3)

10.01.2013 przez Markus von Rufous - Medycyna
potwierdzam

Zespół przewlekłego zmęczenia (CFS, Chronic Fatigue Syndrome) jest zespołem objawów chorobowych, który dotychczas nie ma jednoznacznie ustalonej etiopatogenezy ani sposobu leczenia. Niemal na pewno jest zjawiskiem heterogennym; różne przyczyny mogą być jego powodem. Rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym.

13.01.2013 przez Ewa Zaród - Pielęgniarka: Pielęgniarka OAiIT i ratownik medyczny
potwierdzam

Istnieje.

Zespół chronicznego (przewlekłego) zmęczenia objawia się poprzez problemy z pamięcią oraz koncentracją, częste bóle głowy i mięśni, często chory odczuwa większe zmęczenie po przebudzeniu niż przed pójściem spać. Pojawia się uczucie wycieńczenia mimo braku jakiejkolwiek aktywności fizycznej, którego źródła nie da się wyjaśnić. Objawy utrzymujące się przez okres powyżej sześciu miesięcy mogą świadczyć o zachorowaniu.

Nie jest znana przyczyna - istnieje kilka teorii mówiących o tym, w jaki sposób dochodzi do zachorowania:przez infekcję wirusową, stres, wahania hormonalne, obniżenie odporności.

Stosuje się leczenie objawowe.

25.06.2013 przez Ada Nietrańska - analityk
potwierdzam

Potwierdzam zdecydowanie.