Schizofrenia to inaczej rozdwojenie jaźni

Często te pojęcia są stosowane zamiennie. Czy schizofrenia to to samo co rozdwojenie jaźni (osobowości) czyli inaczej osobowość mnoga?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (9)

3.10.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
obalam

Schizofrenia dosłownie oznacza „rozszczepienie umysłu”, ale nie w sensie posiadania więcej niż jednej osobowości. Człowiek dotknięty tą chorobą może mieć trudności w rozróżnianiu fantazji od rzeczywistości, zachowaniu jasnego toku myślenia oraz panowaniu nad emocjami.

5.10.2012 przez erjota - Lekarz: lekarz stażysta
obalam

Schizofrenia to rozszczepienie umysłu. Słowo pochodzi od greckiego schizein - rozszczepić oraz phren - umysł.

23.10.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Ze względu na często niejednorodny obraz kliniczny powstała hipoteza, że schizofrenia to nie jedno zaburzenie, lecz grupa chorób, dla których stosuje się określenie zbiorcze psychozy schizofreniczne. Z tego powodu Eugen Bleuler określił to zaburzenie mianem schizofrenie (liczba mnoga). Słowo "schizofrenia" dosłownie oznacza "rozszczepienie umysłu", ale pomimo swojej etymologii, nazwa ta nie oznacza posiadania więcej niż jednej osobowości (tzw. osobowość mnoga, "rozdwojenie jaźni")

24.10.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Rozdwojenie jaźni - osobowość mnoga lub też Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości kod ICD-10 F44.8, natomiast schizofrenia to grupa psychoz endogennych, rozszczepienie pomiędzy myśleniem, zachowaniem, emocjami, sferą motywacyjną, ekspresją emocji, przejawiające się m.in. niedostosowaniu zachowania, emocji pacjenta do sytuacji i treści jego wypowiedzi. Kod ICD-10: F20

źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenie_dysocjacyjne_tożsamości

26.10.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Termin "Rozdwojenie jaźni" przetrwał w opinii publicznej już od czasów "Dr Jekyll and Mr Hyde", ale schizofrenia i rozdwojenie jaźni to nie to samo.

11.11.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Rozdwojenie jaźni zalicza się do zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości (ang. Dissociative Identity Disorder, w skrócie DID). Inne nazwy dla tego zaburzenia to: osobowość mnoga, osobowość naprzemienna, osobowość wieloraka lub rozdwojenie osobowości. Często rozdwojenie jaźni mylnie utożsamiane jest ze schizofrenią. Natomiast schizofrenia jest to grupa zaburzeń zaliczanych do psychoz endogennych.

21.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

rozdwojenie jaźni to inaczej występowanie przynajmniej 2 osobowości u jednej osoby, zaś schizofrenia to inaczej zbiorcze psychozy. to nie jest to samo

http://pl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia

7.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

jest to całkiem inna choroba

Kod ICD-10 schizofreniami to F20

KOD ICD-10 rozdwojenie jaźni to F44.8

23.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Rozdwojenie jaźni to potoczna nazwa zaburzenia dysocjacyjnego tożsamości.