Osoby z wysokim ciśnieniem nie mogą jeździć w góry.

Panuje taka opinia, że osoby chore na nadciśnienie źle się czują w górach, czy to prawda?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (4)

27.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Przed wyjazdem w góry, osoby z nadciśnieniem tętniczym bezwzględnie powinny udać się na konsultacje z lekarzem.

27.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Górskie powietrze dobrze robi osobom cierpiącym na choroby dróg oddechowych i uczulonym na pyłki. Nad wyjazdem w góry powinny się zastanowić osoby, które mają problemy z sercem i stawami, żylakami, nadciśnienie lub cierpią na migreny.

27.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Dwadzieścia osiem do 44% populacji ludzkiej choruje na nadciśnienie tętnicze. Sześć do 14 % wchodzi na wysokości między 1900 a 2900m n.p.m. Brak jest prac naukowych dotyczących wpływu wysokości większej niż 3500m n.p.m. na osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze.

Pobyt na wysokości powyżej 3000m n.p.m. powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do pobytu na wysokości i do wysiłku na wysokości. Osoby ze słabo kontrolowanym ciśnieniem tętniczym powinny wykonywać częste pomiary i mieć świadomość wystąpienia nagłych i znacznych wahań ciśnienia tętniczego na wysokości. Dlatego, przed wyjazdem, konieczne jest unormowanie ciśnienia tętniczego na akceptowalnym poziomie.

Alfa-blokery alfa i nifedypina są zalecane, gdy pojawia się ciężkie nadciśnienie. Osoby przyjmujące leki moczopędne muszą uważać na odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe. Przyjmujący Beta-blokery muszą sobie zdawać sprawę, iż leki te ograniczają wzrost akcji serca podczas wysiłku i mogą upośledzać termoregulację. Dowiedz się od swojego lekarza, w jaki sposób zmienia się działanie leków na nadciśnienie tętnicze podczas wysiłku, pobytu na wysokości oraz w warunkach niskiej temperatury

Zalecenia: Nie ma potrzeby zwiększania dawek przyjmowanych leków, ponieważ wzrost ciśnienia w wyniku niedotlenienia jest niewielki. Wskazana jest częsta kontrola ciśnienia tętniczego u osób z niestabilnym nadciśnieniem oraz z tzw. skokami ciśnienia

Należy zmodyfikować leczenie, gdy skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) jest >180 lub rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP) jest >120 i występują objawy takie jak: zaburzenia widzenia, duszność, ból w klatce piersiowej, zaburzenia stanu świadomości. Leczenie modyfikujemy również, gdy SBP jest>220 lub DBP>140 – w tym wypadku nie musi być objawów towarzyszących. Wraz z aklimatyzacją zwiększony wysokością poziom ciśnienia tętniczego może wrócić do stanu sprzed wyjazdu w góry. Wtedy należy zredukować dawki leków. Warunkiem zauważenia zmian ciśnienia tętniczego jest częste i regularne monitorować ciśnienia tętniczego.

27.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Z wyjazdów w góry powinny zrezygnować osoby z chorobami serca ponieważ zmiany ciśnienia atmosferycznego mogą nie tylko pogorszyć samopoczucie, ale też spowodować bóle za mostkiem czy utrudnić oddychanie (mała ilość tlenu w powietrzu). Górski klimat również nie jest wskazany dla nadciśnieniowców, zaś osobom z niskim ciśnieniem może dokuczać senność, szybkie męczenie się, zawroty głowy.