Potrawy mają wpływ na metabolizm leków

czy to mit ?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (5)

27.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Żywność a leki – ważne fakty

Prawidłowe działanie niektórych leków zależy od czasu ich przyjęcia w stosunku do posiłku.

Niektóre leki należy przyjmować w określonym odstępie od posiłków, a niektóre w czasie posiłków.

Pomiędzy składnikami żywności a składnikami leków może dochodzić do interakcji skutkującej ograniczeniem skuteczności leczenia lub zwiększeniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Należy skonsultować sposób przyjmowania leku w stosunku do posiłku z lekarzem lub farmaceutą.

Leki należy popijać wodą, o ile nie zalecono inaczej.

27.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Składniki żywności (białko, tłuszcze, błonnik, flawonoidy, furanokumaryny, składniki mineralne, witaminy, kofeina, tyramina i inne) mogą wpływać na nasilenie lub ograniczenie wchłaniania leku, jego metabolizm i wydalanie z organizmu.

27.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Koronnym przykładem jest tu grejpfrut. Ma on właściwości hamujące pracę CYP3A4. Jest to cytochrom, który uczestniczy w metaboliźmie wielu leków w naszym organizmie. Zahamowanie jego funkcji może doprowadzić do kumulacji leku i w efekcie do przedawkowania.

Źródło: Farmakologia - Kostowski

18.01.2013 przez Ewa Zaród - Pielęgniarka: Pielęgniarka OAiIT i ratownik medyczny
potwierdzam

Interakcje leków z żywnością mają miejsce nadspodziewanie często i mogą prowadzić nawet do śmiertelnych powikłań. Często są one bardzo złożone i mogę zachodzić na poziomie różnych procesów farmakokinetycznych (uwalniania, wchłaniania, dystrybucji i eliminacji leku) oraz przemian biochemicznych.

Przykłady:

1) zmniejszenie stężenia leku we krwi o 50-70% (a tym samym zmniejszenie skuteczności):

a) leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, impramina) lub glikozydy naparstnicy (digoxin, bemecor) z błonnikiem pokarmowym (np. otręby, płatki owsiane);

b) antybiotyki i chemioterapeutyki: tetracykliny, fluorochinolony - mleko i jego produkty;

c) leki przeciwdrgawkowe i przeciwarytmiczne (fenytoina, epanutin) - skrobia kukurydziana, kazeiniany (główny składnik białkowy mleka);

2. Zwiększenie i przyspieszenie wchłaniania leków wchodzących w interakcje z tłuszczem pokarmowym (wzrost stężenia leku we krwi 40-300%):

a) leki przeciwgrzybicze; skutek: bóle głowy, kaszel, zmiany skórne;

b) trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina): zaburzenia świadomości, napady drgawek, spadek RR, zaburzenia snu;

c) beta-adrenolityki - hipotonia ortostatyczna, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy;

d) preparaty teofiliny - tachykardia, zaburzenia rytmu serca, hipotonia.

Leki wchodzić mogą także między innymi w reakcje z flawonoidami i furanokumarynami (zawartymi w soku grejpfrutowym, może np. uniemożliwiać metabolizm blokerów kanału wapniowego czy leków przeciwalergicznych), kofeiną (działanie synergiczne np. z kwasem acetylosalicylowym i paracetamolem), lukrecją (w połączeniu z furosemidem działa synergicznie nasilając wydalanie potasu przez nerki).

Dlatego jeśli nie zalecono wyraźnie spożywania leków podczas posiłku, powinno się tego unikać. Zaleca się spożywanie leków 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim.

Źrodło: "Uważaj co jesz, gdy zażywasz leki" Mirosław Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

12.03.2014 przez monika - Student medycyny: medycyna
potwierdzam

Oczywiście że tak. Część leków podajemy przed, inne w trakcie, a jeszcze inne po jedzeniu - zależy to od przemiany leku w organizmie. Na niektóre leki pokarm nie ma żadnego wpływu, na inne ma znaczący. Np. antybiotyk tetracyklina czy chinolony wchodzą w interakcje z jonami takimi jak Mg, Al, Ca, Fe - powoduje to zmniejszenie wchłaniania leku, a więc zmniejsza ich działanie przeciwbakteryjne. Dlatego nie powinno się ich przyjmować z produktami zawierającymi te jony.