Mężczyźni mdleją częściej niż kobiety

Na widok krwi, podczas wizyty u lekarza, w szpitalu czy podczas zabiegów chirurgicznych. Hmm?

Próby weryfikacji mitu (6)

30.09.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
potwierdzam

Potwierdzam biorąc sprawę globalnie to chyba raczej tak mężczyźni są bardziej wrażliwi na wszelkiego rodzaju iniekcje, krew, złamania otwarte itp. Kobiety chyba ze względu na samą naturę są mocniejsze psychicznie od mężczyzn

1.10.2012 przez Michał Kaźmierczak - Inny: magister analityki medycznej
potwierdzam

Dotarłem do badań naukowych, w których nie stwierdzono zależności między płcią a częstością występowania omdleń. Niemniej jednak z moich obserwacji (pobieram krew od krwiodawców) skłonny jestem stwierdzić, że jednak mężczyźni częściej mdleją w wyniku stresu związanego z czynnościami medycznymi - efekt białego kitla. Być może kobiety mdleją z innych przyczyn np. osłabienie wynikające z odchudzania się itp. Oglądałem kiedyś film o pilotach myśliwców i testach na przeciążenie, którym byli oni poddawani do utraty przytomności. Wniosek był taki, że najlepiej przeciążenia znoszą kobiety zwłaszcza niskie a najgorzej mężczyźni głównie wysocy. Miało to wynikać z odległości serca od mózgu...Kto wie... Poza tym podczas stresu związanego z oddawaniem krwi, wizyta w szpitalu itp. wydziela się adrenalina, która powoduje przemieszczenie się krwi do członków (rąk, nóg) czyt. ucieczka albo walka. Tym samym odpływa z mózgu...Osobiście zatem mit potwierdzam.

1.10.2012 przez Damian Głogowski - Patron portalu: magister inżynier
obalam

Moim zdaniem jest to czysto przypadkowe czy osoba mdlejąca na widok krwi to kobieta bądź mężczyzna.

1.10.2012 przez Karol K - Student: Student
potwierdzam

Życie pokazuję, że jednak coś w tym jest. Może właśnie dlatego funkcję pielęgniarzy częściej piastują kobiety?

2.10.2012 przez Natalia Kalamon - Inny: Uczeń liceum (biol-chem) , interesuję się medycyną.
obalam

Zależy to głownie od wrażliwości danej osoby , sposobu odżywiania itd. Raczej płeć ma mało z tym wspólnego. Chociaż trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ,bo rzeczywiście mężczyźni bardziej stresują się zabiegami operacyjnymi itd , ale za to kobiety często mdleją na skutek anemii czy zbytniego wysiłku fizycznego.

2.10.2012 przez erjota - Lekarz: lekarz stażysta
obalam

to dlaczego jest więcej mężczyzn w specjalizacjach zabiegowych??

Kobiet pielęgniarek jest więcej, ale to wynika z roli jaką kobieta ma w społeczeństwie, bo to w jej 'obowiązki' często jest wpisana opieka.

10.10.2012 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

Nie ma jednoznacznych, dużych klinicznych badań populacyjnych, które oceniałyby różnicę w częstości występowania omdleń u kobiet i mężczyzn, zatem na podstawie EBM nie można udowodnić takiego rozróżnienia.

Znamy obecnie wiele różnorodnych przyczyn omdleń. Rozróżniamy m.in. omdlenia odruchowe (neurogenne), w tym wazowagalne, omdlenia kardiogenne, związane na przykład z arytmią, omdlenia związane z hipotonią ortostatyczną oraz omdlenia o mieszanym mechanizmie (najtrudniejsze do leczenia). Pomocne w ostatecznym rozwiązaniu tego mitu byłoby badanie populacyjne, określające zapadalność na choroby, które mogą być przyczyną wymienionych, różnych typów omdleń. Wyniki takiego badania jednak i tak nie dałyby ostatecznej odpowiedzi, ponieważ w przypadku około 1/3 omdleń nie są znane jego przyczyny (omdlenia idiopatyczne).

 

Piśmiennictwo

http://www.kardiologiapolska.pl/abstrakt.phtml?id=79&indeks_art=2099&VSID=rszfprzc, E. Braunwald, R.O. Bonow, D.P. Zipes, P. Libby. Choroby serca. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007