Gorączki nie powinno się zbijać, bo to naturalny mechanizm obronny organizmu.

Jak to właściwie jest?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (10)

27.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Gorączka jest bardzo ważnym czynnikiem procesu zdrowienia i nie należy jej pochopnie zwalczać. Wiadomo jednak, że utrzymująca się dłużej bardzo wysoka temperatura (40 stopni i więcej) stanowi zagrożenie dla życia. Należy więc stale mierzyć temperaturę i jeśli wysoka gorączka utrzymuje się, albo stan chorego jest zły należy sięgnąć po środki ją obniżające lub zastosować naturalne zabiegi (np. często zmieniane zimno-mokre okłady na łydki).

27.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Gorączka niestety wbrew powszechnej opinii nie jest chorobą, a naturalnym mechanizmem obronnym organizmu. Jeśli próbujemy ją sztucznie obniżyć, jednocześnie utrudniamy organizmowi walkę z choroba. Gorączka jest główną strategią układu immunologicznego na początku starcia z patogenem, który przełamał bariery zewnętrzne ciała.Istnieją wskazania aby nie obniżać sztucznie temperatury do 38,5 st.C jeśli jest wyższa należy starać się ją delikatnie obniżyć.

27.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Sama gorączka nie jest chorobą. Jest tylko konieczną reakcją obronną organizmu i świadczy o tym, że organizm podjął walkę z infekcją. A więc gorączka sama w sobie ma pozytywny wpływ na organizm i – zwłaszcza jeśli występuje na początku choroby – przyspiesza zdrowienie. Jeśli ją gwałtownie obniżymy, pomożemy tylko bakteriom i wirusom infekującym nasz organizm.

28.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Przyjmuje się, że nie należy niskiej gorączki zbijać, gdyż organizm nie uczy się samodzielnego radzenia sobie z wirusami, nie wytwarza przy tym ciał odpornościowych. Ale już przekroczenie 41°C może doprowadzić nawet do śmierci. Ponad to utrzymywanie się wysokiej temperatury niekorzystnie wpływa na samopoczucie

15.02.2013 przez Bartłomiej Rawski - epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego
potwierdzam

Gorączka jako fakt podjęcia przez nasz organizm walki z infekcją jest czymś pozytywnym. Zaleca się aby faktycznie niewielkiej, krótkotrwałej gorączki nie zbijać ponieważ organizm nie uczy się/nie walczy z infekcją. Natomiast jeśli gorączka utrzymuje się dłużej to należy niezwłocznie włączyć leki przeciwgorączkowe (ibuprofen, pyralginę, paracetamol), w celu jej obniżenia.

16.02.2013 przez Przemek - uczeń
potwierdzam

Owszem, gorączki nie powinno się zbijać, gdyż jest to naturalny mechanizm obrony organizmu. Podwyższona temperatura przyspiesza metabolizm, sprawia, że leukocyty szybciej się namnażają i walczą z patogenem. Gorączkę powinno zbijać się tylko wówczas, gdy temperatura jest bliska osiągnięcia 41*C, ponieważ w tej temperaturze dochodzi do denaturacji (ścinania się) białek, co w efekcie prowadzi do śmierci organizmu.

25.05.2013 przez Daniel Majchrzak - Student medycyny: wydział lekarski
obalam

Proces gorączkowy do pewnego stopnia należy rozpatrywać jako naturalne i niezbędne stadium odpowiedzi immunologicznej służące zwalczeniu choroby. Jednakże temperatura ciał przekraczająca 39 powinna być niepokojącym sygnałem zwłaszcza w przypadku dzieci, które są szczególnie narażone na jej efekty w postaci chociażby odwodnienia. Taka sytuacja wymaga zbicia temp. najpierw stosując domowe metody a następnie( jesli to nie pomoże) jakieś NLPZ.

9.04.2014 przez Mama Grypoodporna - „Mam wiele ról i obowiązków, aby im sprostać potrzebuję skutecznych i prostych rozwiązań”
obalam

Wysoką gorączkę trzeba zbijać, bo może zagrażać naszemu życiu. Niska to naturalna reakcja organizmu, trzeba ją wyleżeć po prostu.

3.01.2015 przez Łukasz D. King - Inny: Wydawca www.BiuletynZdrowia.pl
potwierdzam

„Gorączka ma korzystny wpływ przypuszczalnie dlatego, że wyewoluowała i utrzymuje się jako odpowiedź na infekcje i inne stany chorobowe. Wiele mikroorganizmów rośnie najlepiej w stosunkowo wąskim zakresie temperatur, a podwyższenie temperatury hamuje ich wzrost. Ponadto przy podniesionej temperaturze ciała zwiększa się wytwarzanie przeciwciał. Przed pojawieniem się antybiotyków gorączkę wywoływano sztucznie w leczeniu kiły układu nerwowego i metoda ta dawała dobre skutki”.

„Jednak bardzo wysoka temperatura jest szkodliwa. Utrzymująca się przez długi czas temperatura powyżej 41°C, mierzona w odbytnicy, powoduje trwałe uszkodzenia mózgu. Jeśli temperatura przekroczy 43°C, rozwija się udar cieplny, który często kończy się śmiercią”. [W.F. Ganong, Fizjologia, Warszawa 2009, s. 251]

Zatem nie, nie należy obniżać gorączki. Należy ją jednak kontrolować. Jeśli słupek rtęci dobije do temperatury 41°C, przejawem mądrości będzie jej zbicie, powiedzmy do 39-40°C.

Oczywiście powyższe tyczy się stanów chorobowych. „Termostat” organizmu przestawia się wtedy na wartość powyżej 37°C – czyli zmiana normy w punkcie nastawczym. Sprawa inaczej wygląda przy hipertermii, gdzie przestawienia w ośrodkach termoregulacji nie ma, a wzrost temperatury jest spowodowany np. słońcem.

Kilka innych cytatów:

„Gorączka przyspiesza procesy metaboliczne w komórkach obszaru zapalnego, w konsekwencji zwiększając ich zapotrzebowanie na tlen i substancje odżywcze. Podwyższenie temperatury zapalnie zmienionych tkanek wywiera podwójnie korzystne działanie, bo hamuje wzrost i rozmnażanie się bakterii, a jednocześnie zwiększa aktywność fagocytów”. [A. Waugh, A. Grant, Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby, Wrocław 2012, s. 391]

„Gorączka pomaga organizmowi reagować na infekcje poprzez kilka mechanizmów, np.: podwyższona temperatura ciała zabija wiele mikroorganizmów i niekorzystnie wpływa na ich rozwój i replikację [...]. Ponieważ gorączka jest korzystną dla zdrowia reakcją na infekcje, jej zwalczanie za pomocą leków powinno być zastosowane tylko, jeśli gorączka jest na tyle duża, że wywołuje poważne skutki uboczne typu uszkodzenie układu nerwowego czy drgawki”. [S.E. Huether, K.L. McCance, Pathophysiology, The Biologic Basis for Disease in Adults and Childrens, wyd. 7, s. 498]

„Gorączka pełni ważną funkcję ochronną. Na przykład wzrost temperatury ciała stymuluje dużą ilość odpowiedzi obronnych na infekcję, włączając w to rozmnażanie i pobudzenie aktywności białych krwinek, które walczą z patogenami”. [E.P. Widmaier, H. Raff, K.T. Strang, Vander's Human Physiology, The Mechanism of Body Function, wyd. 13, s. 595]

„Gorączka zwiększa aktywność układu odpornościowego i hamuje wzrost niektórych mikroorganizmów”. [C. VanPutte, J. Regan, A. Russo, Seley's Anatomy & Physiology, wyd. 10, s. 784]

„Gorączka wzmacnia działanie interferonów [białek wytwarzanych i uwalnianych jako odpowiedź na obecność patogenów, takich jak wirusy, bakterie, patogeny], hamuje wzrost niektórych mikroorganizmów i przyspiesza reakcje organizmu, które wspierają regenerację tkanek”. [G.J. Tortora, B. Derrickson, Principles of Anatomy and Physiology, wyd. 11, s. 846]

„Gorączka ma bezpośredni negatywny wpływ na niektóre mikroorganizmy i może również wzmocnić skuteczność procesu pochłaniania i niszczenia bakterii”. [R.A. Rhoades, D.R. Bell, Medical Physiology, Principles for Clinical Medicine, wyd. 4, s. 191]

„Przez lata gorączkę traktowano jako patologiczną odpowiedź organizmu na infekcje, lecz obecnie [w świetle zebranych dowodów na jej korzystny wpływ] jest uważana za normalną odpowiedź immunologiczną”. [W.C. Ober, C.W. Garrison, A.C. Silverthorn, Human Physiology, An Integrated Approach, wyd. 6, s. 769]

„Gorączka hamuje rozwój niektórych wirusów i bakterii. Największą z niej korzyść odnosi metabolizm. Każdy wzrost temperatury o 1°C przyspiesza tempo przemiany materii [ang. metabolic rate] o 10%. Komórki mogą się przemieszczać szybciej, reakcje enzymatyczne mogą zachodzić szybciej. W efekcie proces odbudowy tkanek zostaje przyspieszony”. [F.H. Martini, J.L. Nath, E.F. Bartholomew, Fundamentals of Anatomy & Physiology, wyd. 9, s. 784]

19.03.2016 przez Kaligula - Lekarz: lek. dent.
potwierdzam

Wzrost temperatury hamuje rozwój niektórych patogenów, przyśpiesza produkcję przeciwciał oraz zwiększa płynność błony komórkowej komórek odpornościowych zwiększając ich możliwości fagocytarne (żerne), przez co łatwiej im oblewać swoim ciałem i zgadać patogeny. Gorączkę do 39 °C należy zostawić. Ale kontrolować, bo przy 42 °C ścina się białko, a niektóre delikatniejsze tkanki cierpią już poniżej 42 °C, więc gorączkę powyżej 39-40 °C księży obniżyć! Obniżyć nie oznacza zbić do 36,6 °C, ale do poziomu 39 °C. I kontrolować.