Sutek u mężczyzny to organ szczątkowy

Prawda czy mit?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (5)

26.12.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Wiadomo, że u kobiet sutek jest gruczołem mlekowym i służy do karmienia potomstwa. Mężczyzna takich funkcji spełniać przecież nie musi. Co więcej – nawet miliony lat temu samczy przedstawiciel człekokształtnych nie potrzebował sutka. Nie do końca naukowcy są dziś przekonani co do znaczenia tego narządu u mężczyzny. Wiadomo tylko, że organ ten należy do stref erogennych. Poza tym, jak twierdzą niektórzy naukowcy, jest to sprawa genów i ewolucji. Jeżeli osobnik rodzaju ludzkiego dzieli z obiema płciami część podstawową genów – a w części tej zapisany jest rozwój sutków – to nie ma powodu zmieniać ich struktury. Taki proces za dużo, w sensie ewolucyjnym, kosztowałby osobnika męskiego. Męski sutek jest neutralny, zatem nie ma potrzeby ewolucyjnych zmian w tym zakresie.

26.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Wiadomo, że u kobiet sutek jest gruczołem mlekowym i służy do karmienia potomstwa. Mężczyzna takich funkcji spełniać przecież nie musi. Co więcej – nawet miliony lat temu samczy przedstawiciel człekokształtnych nie potrzebował sutka.

26.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Organy szczątkowe to elementy anatomiczne, które nie spełniają już żadnej roli. W artykule do którego link podaje sutek zaliczany jest do organów szczątkowych, ale mnie osobiście to nie przekonuje. Przecież mężczyźni nawet milion lat temu nie potrzebowali sutków.

26.12.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
obalam

Organami szczątkowymi zwykło się nazywać takie elementy anatomiczne żywego organizmu, które nie pełnią już żadnej znaczącej funkcji w jego egzystowaniu. Pojęcie to jest jednak dość żywo dyskutowane na światowych forach medycznych i biologicznych. Nie ma bowiem jednoznacznej definicji ewolucyjnej szczątkowości. Organy, w których jedni widzą niepotrzebną pozostałość po przodkach, dla innych są tematem dysput na temat przydatności pozornie niespełniających żadnej funkcji elementów organizmu. Wyłaniają się w ten sposób co najmniej trzy znaczenia pojęcia organów szczątkowych. Po pierwsze – organy szczątkowe rozumiane są jako kompletnie nieprzydatne elementy anatomiczne, które nie spełniają już żadnej roli w życiu organizmu. Po drugie – sens istnienia tych organów można interpretować jako pewien przeżytek, który jednak spełnia, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej jakąś część funkcji z tych pierwotnie mu przypisanych. Po trzecie wreszcie – szczątkowość może ujawniać się w formie przystosowywania się organów do nowej roli, dany narząd będzie wówczas służył innym celom niż u przodka. Wiadomo, że u kobiet sutek jest gruczołem mlekowym i służy do karmienia potomstwa. Mężczyzna takich funkcji spełniać przecież nie musi. Męski sutek jest neutralny, zatem nie ma potrzeby ewolucyjnych zmian w tym zakresie.

26.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Brodawki sutkowe u kobiety pełnią oczywistą rolę podczas karmienia dziecka. W przypadku mężczyzn wydają się być żartem natury. Fakt istnienia brodawek u płci męskiej wynika z procesów, które wpływają na kształtowanie się płodu. Gruczoł mlekowy jest kształtowany znacznie wcześniej niż dochodzi do głosu testosteron, który wpływa na rozwój płodu męskiego. Co zabawne - podanie odpowiednich stymulantów, może pobudzić męskie gruczoły do produkcji mleka! Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn występuje niekiedy zjawisko politelii. Jest to obecność dodatkowych brodawek sutkowych, które nie spełniają żadnej funkcji. Najczęściej można je usunąć chirurgicznie bez uszczerbku na zdrowiu. Każdy zdrowy mężczyzna charakteryzuje się także obecnością szczątkowego żeńskiego narządu płciowego - macicy. Ten szczątkowy organ jest częścią gruczołu krokowego - prostaty i nie spełnia żadnej funkcji.