Jeśli ktoś cie przestraszy w trakcie robienia zeza to tak już zostanie

Prawda czy mit?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (4)

26.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Oczywiście jest to mit. Aby powstał zez musi zostać zakłócona równowaga między mięśniami okoruchowymi, przestraszenie nas w trakcie robienia zeza w żaden sposób na nie nie wpływa.

26.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Zez może być spowodowany wadami refrakcji, szczególnie w zezach u dzieci oraz u osób z nadmierną nadwzrocznością, Osłabienie widzenia w oku zezującym z powodu zaćmy, zaniku nerwu wzrokowego czy uszkodzenia dołka środkowego. Więcej przyczyn w linku i nie ma tam, że jeśli ktoś kogos przestraszy to tak już zostanie...

26.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Robienie zeza to tylko używanie mięśnie gałki ocznej. Jeśli nie ma zaburzeń neurologicznych to zez zanika w momencie rozluźnienia tych mięśni.

Przestraszenie kogoś prędzej wywoła rozkurcz nie tylko tych mięśni ale też np zwieracza pęcheża moczowego.

To najgorszy efekt którego bym oczekiwał po próbie przestraszenia kogoś.

na podstawie: anatomia człowieka Bochenek

fizjologia człowieka W.F. Ganong

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zez

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Do przyczyn zeza zaliczamy:

Wady refrakcji, szczególnie w zezach u dzieci oraz u osób z nadmierną nadwzrocznością (nadmierny wysiłek akomodacyjny). Jednostronne osłabienie wzroku ogranicza powstanie prawidłowej fuzji obrazów docierających do mózgu z obu gałek.

Osłabienie widzenia w oku zezującym z powodu zaćmy (zaćma wrodzona może być przyczyną zeza wrodzonego), zaniku nerwu wzrokowego, uszkodzenia dołka środkowego.

Zaburzenia rozwojowe oczodołu, urazy.

Uszkodzenie nerwów unerwiających mięśnie poruszające gałką oczną np. porażenie nerwu odwodzącego unerwiającego mięsień prosty boczny (obraca gałkę oczną w kierunku skroniowym), spowoduje jego dysfunkcję, a gałka oczna będzie skierowana w stronę przeciwną (donosowo). Uszkodzenie pozostałych 2 nerwów także spowoduje wystąpienie zeza i podwójne widzenie.

Uszkodzenia centralnego systemu nerwowego (udary, guzy), stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne, cukrzyca (szczególnie w zezie porażennym).

Okresowy skurcz mięśni wewnętrznych oka – np. w czasie ataku histerii.

Przyczyny jatrogenne – zez rozbieżny powstający po nadmiernej korekcji chirurgicznej zeza zbieżnego.