Autyzm jest przeciwwskazaniem do szczepienia MMR

prawda czy fałsz?

Próby weryfikacji mitu (4)

26.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Wśród przeciwwskazań do szczepienia MMR wymienia się:

gorączka,

ostry przebieg choroby infekcyjnej,

wrodzone i nabyte zaburzenia odporności,

leczenie immunosupresyjne,

aktywna gruźlica,

nadwrażliwość na białko jaja kurzego, które znajduje się w składzie szczepionki,

podanie krwi i pewnych preparatów krwiopochodnych przed szczepieniem.

Szczepionka ta nie jest przeciwwskazana u dzieci z autyzmem, nie wywołuje go, ani nie pogarsza stanu już istniejącej choroby.

26.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Myślę żechodzi tutaj o nawiązanie do publikacji Wakefielda która to została ostatecznie obalona.

Rzekomo MMR miała wywoływać autyzm c ooczywiście nie zostało potwierdzone.

Te rzeczy nie mają związku.

Szczepienia nie wolno wykonywać, jeśli:

u szczepionego dziecka wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna co najmniej na jeden składnik szczepionki

u szczepionego dziecka wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki

szczepionka zawiera żywe drobnoustroje, a dziecko ma poważne zaburzenia odporności

26.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Autyzm nie jest przeciwwskazaniem. Przeciwwskazania do szczepienia MMR w linku

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Choroby genetyczne nie są przeciwwskazaniem do szczepień na MMR.

24.02.2013 przez Ernest Piotr Kuchar - Lekarz: Dr n. med.
obalam

Autyzm, współcześnie jest traktowany jako zaburzenie rozwojowe mózgu, a nie jak postępująca choroba neurologiczna, która mogłaby stanowić możliwe przeciwwskazanie do szczepień. Przeciwwskazania wymienianie w Charakterystyce Produktu Leczniczego (punkt 4.3) szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (M-M-R-vaxPro) obejmują:
 
"Wcześniejsze wystąpienie nadwrażliwości na którąkolwiek szczepionkę przeciw odrze, śwince lub różyczce, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym na neomycynę (patrz punkt 2, 4.4 i 6.1).
Ciąża (patrz też punkty 4.4 i 4.6).
Należy przesunąć szczepienie z powodu każdej choroby przebiegającej z gorączką > 38,5ºC.
Czynna, nieleczona gruźlica (patrz punkt 4.4).
Dyskrazja, białaczka, każdy rodzaj chłoniaka lub inne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego
i chłonnego.
Aktualne leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów). M-M-RVAXPRO nie jest przeciwwskazany u osób przyjmujących kortykosteroidy w małych dawkach miejscowo lub pozajelitowo (np. w profilaktyce astmy lub w ramach terapii zastępczej). Humoralny lub komórkowy niedobór odporności (pierwotny lub nabyty), w tym
hipogammaglobulinemia i dysgammaglobulinemia G oraz AIDS lub objawowe zakażenie wirusem HIV, lub odsetek limfocytów T CD4+ < 25 % wartości prawidłowej dla wieku (patrz punkt 4.4)."

Autyzmu w przeciwwskazaniach nie wymieniono, zatem nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Jeżeli rodzice generalnie obawiają się ryzyka szczepień, powinni przy podejmowaniu decyzji wziąć pod uwagę ryzyko nieszczepienia autystycznego dziecka. Przewlekle chorzy z zaburzeniami neurologicznymi są generalni narażeni na zwiększone ryzyko kontaktów  z ochroną zdrowia (ryzyko zakażeń szpitalnych: np. wzw typu B, rotawirusy, ospa wietrzna) jak też podwyższone ryzyko urazów (zakażenia przyranne np. tężec). Brak szczeoienia pzreciwko odrze naraża dzicko na zachorowanie na tę poważną chorobę zakaźną. Klaudia podsumowała to krótko;" Szczepionka ta nie jest przeciwwskazana u dzieci z autyzmem, nie wywołuje go, ani nie pogarsza stanu już istniejącej choroby"

Piśmiennictwo:

1. www.ema.europa.eu%2Fema%2Fpages%2Fincludes%2Fdocument%2Fopen_document.jsp%3FwebContentId%3DWC500030354&ei=XswnUfqgJMrQtAbX0oHwDw&usg=AFQjCNHz1GK9E_plaL9ndDK132joaJvjAA&sig2=LVYHh2vScXplPf0Ljbk3Qw
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002494/
3. http://www.mp.pl/artykuly/?aid=996
4. http://www.mp.pl/artykuly/?aid=50179
5. http://www.mp.pl/artykuly/?aid=55820