Spożywanie zimnego mleka bądź jogurtu powoduje zapalenie gardła.

Prawda czy fałsz?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (5)

25.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Zimne mleko czy ogólnie zimne napoje powodują skurcz naczyń w błonie śluzowej gardła i jej przejściową anemizację. Jest ona wtedy bardziej narażona na atak bakterii i wirusów, ale to one powodują zapalnie gardła a nie zimne mleko.

25.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
potwierdzam

Papierosy, alkohol, spożywanie zbyt zimnych pokarmów, ostre przyprawy to tylko niektóre z czynników drażniących nasze gardło.

25.12.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Ostre zapalenie krtani (nie gardła) powoduje nagłe oziębienie krtani np. wypicie zimnego napoju, zjedzenie loda

26.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Najczęściej zapalenie gardła wywołują wirusy wykazujące powinowactwo z błoną śluzową gardła, natomiast etiologię bakteryjną (przede wszystkim paciorkowcową) ma jedynie 10-30 proc. zapaleń gardła. Grzybicze zapalenie gardła zdarza się rzadko i związane jest z przewlekłą antybiotykoterapią, leczeniem immunosupresyjnym lub upośledzeniem odporności.

Do zakażenia gardła dochodzi drogą kropelkową na skutek inhalacji do dróg oddechowych aerozolu wydzieliny z nosa i gardła rozpraszanego w otoczeniu przez osoby chore podczas kichania lub kaszlu. Zarazić się można wszędzie tam, gdzie są większe skupiska ludzi: w żłobku, przedszkolu, szkole, autobusie, sklepie, w kinie czy w pracy.

Zapadaniu na zapalenie gardła sprzyjają również zaburzenia prawidłowego oddychania związane z innymi chorobami układu oddechowego, takimi jak np.:

upośledzenie drożności nosa,

alergia,

astma oskrzelowa,

przewlekłaą obturacyjna choroba płuc.

Zaszkodzić mogą też wdychane substancje szkodliwe albo drażniące błonę śluzową gardła, np.:

zbyt ciepłe i zbyt suche powietrze w pomieszczeniach,

palenie tytoniu lub przebywanie w pomieszczeniach zadymionych,

narażenie na różne substancje szkodliwe lub drażniące w miejscu pracy albo w domu.

Ze względu na umiejscowienie zmian chorobowych, ostre zapalenie gardła może przebiegać jako:

ostre zapalenie błony śluzowej gardła (łac. pharyngitis acuta) – obejmujące głównie błonę śluzową części ustnej gardla

ostre zapalenie migdałków (łac. tonsillitis acuta lub angina) – obejmujące również tkankę limfatyczną migdałków głównie podniebiennych.

Jeśli dostające się na błonę śluzową nosa i gardła wirusy przełamią miejscową barierę obronną układu immunologicznego, to zaczynają inicjować proces zapalny i stymulują wytwarzanie mediatorów zapalenia, do których zaliczamy bradykininy, cytokiny, histaminę itp. W wyniku ich działania dochodzi do wzrostu przepuszczalności naczyń krwionośnych i wzrostu wydzielania śluzu przez gruczoły błony śluzowej nosa, co powoduje obrzęk błony śluzowej i daje objawy zapalenia gardła oraz ostrego nieżytu nosa. Czasem wirusy mogą torować drogę infekcji bakteryjnej przybierającej obraz anginy w wyniku uaktywnienia się paciorkowców bytujących na stałe w gardle.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Główną przyczyną bólu gardła jest infekcja bakteryjna oraz osłabienie odporności.