Wady postawy mozna korygować tylko do zakończenia wzrastania

w wieku dorosłym jest już za późno na wyleczenie np skoliozy.

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (8)

24.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Wady postawy mogą pojawić się w każdym wieku i w każdym wieku możemy je korygować, ale najlepsze wyniki daje korekcja prowadzona przed zakończeniem dorastania

24.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Odpowiednie ćwiczenia pozwalają przywrócić kręgosłupowi swoją naturalną pozycję/położenie.

24.12.2012 przez Rachela - Inny: przyszły ortopeda
potwierdzam

Niektórych wad nie da się w wieku dorosłym wyleczyć całkowicie. Wadi postawy najlepiej korygować u małych dzieci poprzez odpowiednie ćwiczenia. Najlepsze efekty można uzyskać u dzieci do 14 roku życia, ale czym dziecko starsze tym gorzej.

24.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Do zakończenia wzrastania można korygować zachowawczo poprzez rehabilitację, basen, spanie na odpowiednim boku. Po zakończeniu okresu wzrastania pozostaje już tylko operacja. Jest ona możliwa praktycznie w każdym wieku.

25.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

6. Schemat postępowania korekcyjnego.

1. Uświadomienie dziecku i rodzicom obecności wady i wynikających z tego zagrożeń.

Najważniejszym celem jest przekonanie i zachęcenie dziecka do podjęcia trudu pracy korekcyjnej a rodziców do aktywnej współpracy, którzy będą dbali o stworzenie dziecku warunków optymalnych, sprzyjających korekcji wady.

2. Zapewnienie optymalnych warunków w domu.

a. zapewnienie odpowiednich warunków pracy (biurko, krzesło, ławka szkolna, oświetlenie),

b. nie przeciążanie dziecka nauka i pracą,

c. zapewnienie odpowiedniej ilości i warunków snu,

d. prawidłowe odżywianie

e. zapewnienie aktywnego wypoczynku

f. odpowiedni tornister i ograniczenie jego wagi

3. Rozciągniecie mięśni przykurczonych

W przypadkach wad postawy, zwłaszcza zaniedbanych, stwierdza się często przykurcze mięśni. Istnienie przykurczów ogranicza ruchomość stawową i uniemożliwia przyjęcie postawy skorygowanej. Ich rozciągnięcie i przywrócenie pełnej ruchomości stawowej jest pierwszym etapem likwidacji dystonii mięśniowej.

W bocznych skrzywieniach kręgosłupa dochodzi do asymetrii napięć przykręgosłupowych strony prawej i lewej. Mięśnie jednej strony ulegają osłabieniu, pozwalając kręgosłupowi na skrzywienie, mięśnie strony przeciwnej mają natomiast tendencje do przykurczu (w skoliozach stosujemy ćwiczenia symetryczne i asymetryczne).

4. Nauka przyjmowania postawy skorygowanej.

a. zaczynamy od przyswojenia dziecku korekcji cząstkowych - lokalnych w zależności od wady (np. ustawienie głowy, łopatek, barków, ustawienie trój katów taliowych),

b. naukę rozpoczynamy od pozycji odciążających kręgosłup od ucisku osiowego (leżenia klęki podparte i stopniowo przechodzimy do siadu i stania,

c. umożliwiamy początkowo kontrolę postawy przez przyleganie ciała do stałej płaszczyzny (podłoga ściana) potem kontrolę wzrokową w lustrze, a następnie przy wykorzystaniu czucia głębokiego.

7. Wzmocnienie mięśni osłabionych.

Poprawna postawa powinna być utrzymywana silnymi mięśniami posturalnymi, tworzącymi tzw. gorset mięśniowy. Postawa skorygowana powinna być utrzymywana przez cały czas ćwiczenia.

8. Wyrabianie nawyku postawy prawidłowej.

Wyrabianie nawyku postawy skorygowanej - powinno odbywać się podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz w szkole i w domu. Dziecku należy stale przypominać o konieczności korekcji postawy. Coraz dłuższe kontrolowane przebywanie w postawie skorygowanej (dzięki coraz silniejszym mięśniom) z czasem doprowadza do automatyzacji postawy skorygowanej i umożliwia jej utrzymanie gdy dziecko jest zajęte zabawą, nauką lub czynnościami dnia codziennego. Bardzo ważna jest rola nauczyciela klas młodszych. Stałe korygowanie postawy w trakcie lekcji i wyrabianie nawyku "prostego" trzymania się jest bardzo ważne.

26.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Do końca wzrastania możemy jeszcze odwrócić te wady metodami innymi niż zabiegi operacyjne.

Leczenie skolioz jest jednym z najtrudniejszych problemów ortopedii, dotyczy to zwłaszcza skolioz o nieznanej etiologii (idiopatycznych) lub takich, gdzie znany jest wprawdzie czynnik wywołujący, lecz nie potrafi się zadziałać na niego leczniczo w sposób bezpośredni (skoliozy neuropatyczne, wrodzone). Celem leczenia skolioz jest likwidacja lub zmniejszenie skrzywienia, a jeżeli jest to nieosiągalne - zahamowanie postępu dalszego skrzywienia. W zależności od stopnia skrzywienia, wieku pacjenta, leczenie to jest zachowawcze bądź operacyjne.

Na leczenie zachowawcze składają się wszystkie metody mające za zadanie wzmacnianie „gorsetu mięśniowego” kręgosłupa, w szczególności mięśni odpowiadających za postawę. Są to długotrwałe ćwiczenia siłowe i siłowo-wzmacniające w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Bardzo dobry wpływ mają też zajęcia na pływalni. Dzienne obciążenie dziecka wynosi ok. 4,5-5 godzin ćwiczeń. W trudniejszych przypadkach stosuje się różnego rodzaju gorsety ortopedyczne, gipsy korygujące, aparaty, wyciągi. Najbardziej oporne na leczenie i źle rokujące przypadki (gdy kąt skrzywienia wynosi >60°) wymagają operacyjnej korekcji wady z wszczepieniem metalowych aparatów i implantów.

Leczenie skolioz czynnościowych opiera się głównie na ćwiczeniach wzmacniających opisanych wyżej, a także - w przypadku skrzywień spowodowanych np. skróceniem jednej kończyny - odpowiednim zaopatrzeniu we wkładki ortopedyczne itp.

http://www.treningmedyczny.pl/schorzenia.html

http://portal.abczdrowie.pl/skolioza

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

O ile po zakończeniu wzrastania zniekształcenie nie zwiększa się wprawdzie w sposób czynny, może się jednak statycznie nieco pogorszyć. Poza tym dołączają się zazwyczaj dolegliwości bólowe, uczucie zmęczenia, ograniczenie ruchów jako wynik postępujących zmian zwyrodnieniowych, a także objawy z innych układów, zwłaszcza krążenia i oddechowego, w wyniku deformacji klatki piersiowej.

5.04.2013 przez Agata - Inny: mgr. Fizjoterapii
potwierdzam

tak ponieważ układ kostny jest do momentu wzrastania dość elastyczny i łatwy w większości przypadków do wyprowadzenia poprzez ćwiczenia i odpowiedni styl życia. Po zakończeniu wzrastania jakakolwiek korekcja jest utrudniona co wiąże się już w tematem operacji