Słuchanie muzyki klasycznej zwiększa IQ

czy nie ma wpływu jakiej muzyki słuchamy ?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (7)

24.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Jakob Pietschnig z Instytutu Badań Psychologicznych uniwersytetu w Wiedniu wraz z zespołem zadał sobie trud statystycznego przebadania całej istniejącej literatury naukowej na ten temat. Przeanalizowano wyniki 39 studiów, podczas których poddano testom ponad 3 tys. osób. Wyniki dociekań specjaliści z Wiednia przedstawili na łamach renomowanego magazynu "Intelligence": muzyka Mozarta wprawdzie na krótki czas poprawia zdolności poznawcze, związane z wyobrażeniem przestrzennym, ale w znacznie mniejszym stopniu, niż zakładano. Ponadto taki sam skutek występuje po różnych innych pobudzających mózg czynnościach, np. lekturze powieści grozy Stephena Kinga. Austriaccy badacze uznali efekt Mozarta za pozbawioną podstaw idée fixe. Zwrócili też uwagę, że prace doktorskie, podające w wątpliwość istnienie tego fenomenu, są rzadziej wydawane drukiem niż te, które potwierdzają rzekome niezwykłe właściwości dzieł twórcy "Czarodziejskiego fletu".

24.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

Jakiś czas temu zostało odkryte ze słuchanie muzyki Mozarta powoduje wzrost IQ u dzieci.

24.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Wśród ogółu przyjęła się opinia o efek­cie stałym, jed­nak bada­nia, na pod­stawie, których media wys­nuły wniosek o efek­cie stałym, mówią jedynie o efek­cie tym­cza­sowym (do 15 minut). Dodatkowo bada­nia te mówią o poprawie ori­en­tacji przestrzen­nej oraz zdol­ności wiz­ual­iza­cji, a nie o IQ, jako całości. Bada­nia te zostały opub­likowane w 1993 roku w mag­a­zynie Nature.

24.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Nie ma jednoznacznych dowodów na to aby słuchanie muzyki klasycznej zwiększyło iloraz inteligencji człowieka.Czytanie książek, właściwa dieta itp znacznie w tym lepiej pomogą.Słuchanie muzyki klasycznej na pewno wpływa na relaksację naszego organizmu.

25.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Jets to tzw efekt Mozarta. Badania na ten temat są bardzo niejednoznaczne. Z powodu braku twardych naukowych dowodów należy to uznac za mit. Co ciekawe poniższe badanie pokazuje że efekt ten może mieć przełożenie praktyczne, gdyż zwiększa szybkość nabywania umiejętności praktycznych.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154636

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
potwierdzam

Dlaczego lekcje muzyki poprawiają inteligencję? Wiele czynników ma w tym swój udział. Gdy uczymy się grać na instrumencie uczymy się zarazem koncentrowania uwagi przez dłuższy czas. Dalej – opanowujemy skomplikowany system symboli (zapis nutowy) i uczymy się "tłumaczyć" go na precyzyjne ruchy. Uczymy się rozpoznawać wzory dźwiękowe i zasady nimi rządzące. Opanowujemy na pamięć dłuższe fragmenty muzyki. Rozumiemy proporcje i ułamki (np. że ćwierćnuta jest o połowę krótsza od półnuty), co w oczywisty sposób wpływa na lepsze radzenie sobie z matematyką. A poza tym uczymy się muzycznej improwizacji, co rozwija kreatywność.

28.12.2012 przez Maria Brzezińska - Inny: Uczennica szkoły średniej
riposta

@Tomasz Wacikowski

Pytanie dotyczyło SŁUCHANIA muzyki klasycznej, a nie GRANIA na instrumentach muzycznych. To jest spora różnica.