Autyzm to odmiana schizofrenii

czy to prawda?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (8)

23.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Kiedyś autyzm dziecięcy był kwalifikowany jako odmiana schizofrenii. Od 1980 roku ma on swoją własną jednostkę chorobową - całościowe zaburzenia rozwojowe.

23.12.2012 przez Anna Krysiak - Student: logopedii z audiologią
obalam

Autyzm nie jest odmianą schizofrenii. Choroby te mogą być jedynie współtowarzyszące.

23.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Schizofrenia może towarzyszyć autyzmowi w różnym stopniu ale są to dwie różne jednostki chorobowe

23.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Osoby z autyzmem nie mają takich objawów jak urojenia, omamy słuchowe czy wzrokowe, choć mogą być nadwrażliwe na bodźce. Autyzm upośledzając czynności psychiczne i myślenie, objawia się często mało zrozumiałym stylem wypowiedzi i dziwną interpretację zdarzeń. Wynika to często z braku teorii umysłu i upośledzenia selekcji bodźców na te mniej i bardziej istotne.

25.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Schizofrenia jest przede wszystkim zaburzeniem psychiki czyli chorobą psychiczną – autyzm jest schorzeniem raczej neurologicznym , więc porównywanie tych dwóch chorób – nie powinno mieć miejsca .

Wiele osób dalej autyzm „podciąga” pod schizofrenię – więcej – twierdzą że to jest to samo – nic bardziej mylnego .

Skąd się bierze takie myślenie ? Wydaje mi się że to zostało sprzed epoki autyzmu , kiedyś był tak mało znany że podciągano go pod chorobę psychiczną a zwłaszcza pod schizofrenię .

Ta i ta choroba objawia się między innymi poprzez lęki , ale czy te same ?

Na pewno nie , lęki dotyczą zupełnie czego innego i inaczej się objawiają .

Jest możliwość zachorowania na autyzm jednocześnie ze schizofrenią ale bardzo bardzo rzadko .

Głównym objawem schizofrenii to omamy i urojenia w autyźmie jako samym w sobie te objawy nie występują i to głównie odróżnia autyzm od schizofrenii .

Występuje a może raczej występowała tzw. „schizofrenia dziecięca” ,

lekarze już raczej nie wystawiają takich diagnoz twierdząc że to jest po prostu niemożliwe .

26.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Należy jednak pamiętać, że autyzm dziecięcy, przez lata utożsamiany ze schizofrenią, dziś stanowi odrębną jednostkę kliniczną.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Autyzm nie jest obecnie uznawany za rodzaj schizofrenii. Rzeczywiście w dwóch pierwszych wydaniach DSM (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), czyli klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autyzm był uznawany za postać schizofrenii dziecięcej (American Psychiatric Association, 1952, 1968). W wydanym w 1980 roku DSM-III wyodrębiono nową jednostkę, do której zaliczono autyzm - całościowe zaburzenia rozwojowe (ang. pervasive developmental disorders, American Psychiatric Association, 1980), odchodząc od traktowania autyzmu jako psychozy, a uwzględniając złożoność tego zaburzenia.

15.03.2013 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

autyzm-całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu