Przyczyną autyzmu jest brak więzi matki z dzieckiem.

Takie teorie można znaleźć w popularnych czasopismach, czy są prawdziwe?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (7)

23.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Takie były pierwsze teorie na patogenezę autyzmu, jednak żadne badanie tego nie potwierdziły, a do dziś sprawiają cierpienie wielu rodzinom, oskarżając matki o to, że są oziębłe dla dzieci.

23.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Nie wykryto do tej pory jednego czynnika który miałby wywoływać autyzm. Istnieje szereg czynników które mogą przyczyniać się do wystąpienia autyzmy między innymi uwarunkowania genetyczne czy warunki życia płodowego

23.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Autyzm jest zaburzeniem pracy mózgu . Nie jest wywołany przez nieprawidłowe relacje z matką i odrzucenie

25.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Autyzm wynika ze zmian organicznych w OUN, aczkolwiek nieznana jest dokładna etiologia. Wymienia się tutaj wpływ genetyki, zaobserwowano związek z wiekiem ojca ( powyżej 40 lat ), zakażenia okołoporodowe, toksyny, urazy.

26.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej wymienianych, potencjalnych przyczyn ich powstawania należą:

Delecja (1), duplikacja (2) i inwersja (3) to aberracje chromosomowe związane z autyzmem[4].

genetyczne – uwarunkowane genem EN2 na chromosomie 7, a także innymi genami znajdującymi się na chromosomach 3, 4, 11; Naukowcy odkryli 20-30 genów odpowiedzialnych za powstanie autyzmu i wyróżniają geny odpowiedzialne za powstanie wczesnej i późnej odmiany autyzmu. Geny znajdujące się na chromosomie 11 są odpowiedzialne za powstanie autyzmu u mężczyzn, a geny znajdujące się na chromosomie 4 są odpowiedzialne za powstanie autyzmu u kobiet. Kobiety posiadają więcej genów odpowiedzialnych za powstanie autyzmu niż mężczyźni[5]. Przekazywana jest nie tyle podatność na autyzm, ile skłonność do wystąpienia spektrum zaburzeń tj. np.: trudności przystosowania, cech osobowości, itp.[6].

wiek ojca powyżej 40 lat zwiększa ryzyko zachorowalności na autyzm[7]

zaburzenia metaboliczne, przede wszystkim nietolerancja glutenu i kazeiny,zaleca się dietę pozbawioną tych substancji[potrzebne źródło]

urazy okołoporodowe

uszkodzenia centralnego układu nerwowego

toksoplazmoza (wrodzona)

dziecięce porażenie mózgowe

poważne infekcje i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym

alergie i osłabiona sprawność immunologiczna

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

W przeszłości niesłusznie oskarżano rodziców o bycie przyczyną występowania autyzmu u ich dziecka. Już w 1943 roku, Leo Kanner zwrócił uwagę na specyficzne cechy rodziców dzieci z autyzmem. Jednak jego słowa zostały wypaczone, ponieważ od początku twierdził, że autyzm jest zaburzeniem wrodzonym. Zarówno psychologowie, jak i psychiatrzy bezkrytycznie przyjęli spostrzeżenia Kannera dotyczące osobowości rodziców dzieci z autyzmem, nie uwzględniając postulowanego przez niego wrodzonego charakteru zaburzenia. W efekcie tego Kanner wielokrotnie oznajmiał, że jego artykuł został błędnie zinterpretowany, a on sam nie winił rodziców za występowanie autyzmu u ich dziecka (Bobkowicz-Lewartowska, 2005).

15.03.2013 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

genetyczne – uwarunkowane genem EN2 na chromosomie 7, a także innymi genami znajdującymi się na chromosomach 3, 4, 11; Naukowcy odkryli 20-30 genów odpowiedzialnych za powstanie autyzmu i wyróżniają geny odpowiedzialne za powstanie wczesnej i późnej odmiany autyzmu. Geny znajdujące się na chromosomie 11 są odpowiedzialne za powstanie autyzmu u mężczyzn, a geny znajdujące się na chromosomie 4 są odpowiedzialne za powstanie autyzmu u kobiet. Kobiety posiadają więcej genów odpowiedzialnych za powstanie autyzmu niż mężczyźni[5]. Przekazywana jest nie tyle podatność na autyzm, ile skłonność do wystąpienia spektrum zaburzeń tj. np.: trudności przystosowania, cech osobowości, itp.[6].

wiek ojca powyżej 40 lat zwiększa ryzyko zachorowalności na autyzm[7]

zaburzenia metaboliczne, przede wszystkim nietolerancja glutenu i kazeiny,zaleca się dietę pozbawioną tych substancji[potrzebne źródło]

urazy okołoporodowe

uszkodzenia centralnego układu nerwowego

toksoplazmoza (wrodzona)

dziecięce porażenie mózgowe

poważne infekcje i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym

alergie i osłabiona sprawność immunologiczna