Autyzm da się wyleczyć

Istnieją różne terapie specjalnie w tym celu stworzone.

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (10)

23.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Możemy zmniejszyć jedynie jego niektóre objawy, szczególnie jak jest wcześnie rozpoznany. Ok 70% osób z autyzmem ma jednocześnie upośledzenie umysłowe, jest to źle rokujący czynnik w późniejszym samodzielnym życiu.

23.12.2012 przez Anna Krysiak - Student: logopedii z audiologią
obalam

Autyzmu nie da się wyleczyć. Można zmniejszać jednie objawy choroby, jednak efekty są na ogół słabe.

23.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

"Do tej pory nie odkryto sposobu postępowania pozwalającego na wyleczenie autyzmu. U wielu autystyków w okresie od dzieciństwa do wczesnej dorosłości następuje umiarkowana poprawa, jednak rzadko radykalnie zmienia ona funkcjonowanie pacjentów. Zdarzają się również epizody regresji i nasilenia choroby."

23.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Możliwe są różne rodzaje terapii w zakresie mowy, zachowania, wzroku, słuchu, terapie muzyczne, a także leki i zalecenia dietetyczne. Terapie powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego. Niestety ,większość dzieci i dorosłych będzie okazywała pewne stopnie autyzmu przez całe życie.

25.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Zgłaszano pojedyńcze takie przypadki ale nie udowodniono tego naukowo. Prognoza co do jakosci życia i stopnia samodzielności zależy w dużej mierze od IQ dziecka. Te z wyższym są w stanie się same utrzymać, pracować a nawet zakładać rodziny i mieć dzieci. Jedna z odmian autyzmu znacząco dobrze rokującą jest zespół Aspergera.

26.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Wczesne wykrycie choroby i wszczęcie leczenia, może spowodować wyleczeniem.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
potwierdzam

Może nie wyleczyć, ale hamować objawy. Przy wcześnie rozpoczętej interwencji terapeutycznej osoba z autyzmem może poradzić sobie z wieloma objawami charaktertycznymi dla autyzmu. Może umożliwić jej to samodzielne lub częściowo samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Jednakże ok. 70-75% osób z autyzmem wykazuje równocześnie upośledzenie umysłowe. W zależności od stopnia upośledzenia stanowi to odpowiednio ciężko przeszkodę na drodze usamodzielnienia się. Z kolei u osob z zespołem Aspergera nie występuje upośledzenie umysłowe, co implikuje lepsze prognozy na przyszłość.

15.03.2013 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

Można tylko zmieszać objawy poprzez fizjoterapie itd

29.03.2013 przez Piotr Dębski -
potwierdzam

Wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do poprawy funkcjonowania osoby z autyzmem w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem. Według obecnych szacunków może to dotyczyć 10-15 procent dzieci objętych wczesną i intensywną terapią. Jednak u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione.

16.12.2013 przez Agnieszka Mrozik - Inny: mama
obalam

Jeżeli ktoś został tzw. całkowicie wyleczony z autyzmu miał jedynie cechy autystyczne, które dało się wypracować. AUTYZMU NIE DA SIĘ WYLECZYĆ bo jak można leczyć coś nie znając przyczyn występowania. Jedyna nadzieja, że częściowo załagodzimy.