Zakrztusiłeś się to Ręce do góry

Podczas zakrztuszenia się często można usłyszeć - daj ręce do góry!. Czy takie postępowanie ma jakiekolwiek uzasadnienie z medycznego punktu widzenia? Czy uniesienie rąk ułatwia "transport" temu, co utknęło nie tam gdzie potrzeba?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (7)

19.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Podniesienie rąk do góry w niczym nam nie pomoże są inne bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z zakrztuszeniem

19.12.2012 przez Adam Oldfart - Inny: Farmaceuta
obalam

Nie ma żadnego uzasadnienia medycznego i w niczym nie pomaga. Co najwyżej może pomóc ciału obcemu zejść jeszcze niżej w drogach oddechowych...

19.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Podnoszenie rąk do góry nic nie da, ponieważ nie spowoduje to odkrztuszenia ciała obcego, które utkwiło w drogach oddechowych. Osobę należy umieścić "głową do dołu" i uderzać między łopatki, albo zastosować manewr Heimlicha.

22.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Postępowanie to jest także właściwe dla dzieci powyżej 1 roku życia .

1. Jeżeli poszkodowany ma objawy częściowej niedrożności dróg oddechowych:

- zachęcaj go do kaszlu i nie rób nic więcej

2. Jeżeli poszkodowany ma objawy całkowitej niedrożności, ale jest przytomny:

- zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową zgodnie z zasadam

22.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Takie działanie nic nie pomoże. W przypadku zakrztuszenia jeśli mamy do czynienia z dzieckiem poniżej 1.roku życia to należy ułożyć je na kolanach główką do dołu i uderzać między łopatkami. U starszych dzieci i dorosłych najskuteczniejszy jest manewr Heimlicha.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Dzieci od 1 roku do 8 lat - metoda Heimlicha

· Obejmij dziecko od tyłu

· Wewnętrzną stronę pięści przyłóż do brzucha dziecka tuż nad pępkiem. Drugą ręką przyciśnij pięść do tułowia dziecka

· Gwałtownym ruchem energicznie uciskaj przeponę do góry aż dziecko zacznie oddychać, albo straci przytomność

13.01.2013 przez Ewa Zaród - Pielęgniarka: Pielęgniarka OAiIT i ratownik medyczny
obalam

Prawidłowe postępowanie podczas zakrztuszenia obejmuje:

1) Zachęcaj do kaszlu (jeśli kaszel efektywny - kontynuuj do pogorszenia stanu lub usunięcia ciała obcego, jeśli nieefektywny - przejdź do pkt.2.)

2) 5 uderzeń dłonią w okolicę międzyłopatkową przy jednoczesnym pochyleniu osoby poszkodowanej do przodu na przemian z pięcioma uciśnięciami nadbrzusza (rękoczyn Heimlicha).

Kontynuuj do pogorszenia stanu lub usunięcia ciała obcego. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, przejdź do pkt.3.

3) ułóż poszkodowanego bezpiecznie na ziemi, natychmiast wezwij pogotowie i przystąp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

źródło: "Zanim przyjedzie pogotowie" J. i P. Sowizdraniuk, wydawnictwo Ratownictwo Praktyczne