Proród kleszczowy może powodować niepełnosprawność dziecka

Poród kleszczowy jest zakazany w Polsce, bo może powodować niepełnosprawność dziecka. Prawda czy mit?

Próby weryfikacji mitu (13)

24.09.2012 przez Łukasz Sołtysiak - Lekarz: lekarz
obalam

W tym micie jest trochę prawdy. Użycia kleszczy nikt w naszym kraju nie zabrania i jeśli lekarz uważa to za najlepszą metodę ukończenia porodu, to może zdecydować się na ich użycie. Prawdą jest, że ich zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo urazu u rodzącego się dziecka i może doprowadzić do różnych powikłań (krwiaki, złamania, uszkodzenia nerwów). Popularność porodów kleszczowych zmalała, wraz z rozpowszechnieniem się próżnociągów i porodów drogą cięcia cesarskiego. Młodych lekarzy często nie uczy się już tej dość trudnej i obarczonej dużym ryzykiem dla matki i dziecka metody, proponując inne wyjścia z trudnych położniczych sytuacji. Tak więc podsumowując- kleszcze NIE są zabronione, SĄ zagrożeniem dla dziecka i matki i niedługo BĘDĄ jedynie historią medycyny.

13.10.2012 przez Sandman - Lekarz: lekarz
obalam

Poród kleszczowy nie jest w Polsce zakazany. Ze względu na dużą ilość cięć cesarskich odchodzi się od tego typu zabiegów.

Badania pokazują jednak, że w rękach dobrego położnika kleszcze są narzędziem stosunkowo bezpiecznym. Nie wykazano istotnych różnic w rozwoju dzieci urodzonych przez cc i zabieg kleszczowy.

21.10.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Poród kleszczowy nie jest w Polsce zakazany. Kiedy zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone kleszcze stają się narzędziem służącym do ratowania. Zazwyczaj jedynym śladem po porodzie kleszczowym są niegroźne otarcia, lekkie zasinienie lub odkształcenie na główce, które znika po kilku dniach. Poważniejszą konsekwencją zabiegu może być uszkodzenie nerwu twarzowego czy splotu ramiennego, dlatego poród kleszczowy musi być przeprowadzony przez doświadczonego lekarza.

24.10.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Potwierdzam, że poród kleszczowy może, ale NIE MUSI powodować niepełnosprawność a nawet śmierć dziecka. Wśród powikłań wymienia się:Nadmierne zaciskanie kleszczy stanowi zagrożenie życia dla dziecka: pęknięcie namiotu móżdżku, krwawienia do mózgu, pęknięcia kości czaszki. Dlatego każdą trakcję należy wykonywać powoli i ciągnąć tylko podczas skurczu. Ponadto, mogą wystąpić otarcia skóry, zmiażdżenia, krwiaki, porażenia nerwów (zwłaszcza nerwu twarzowego) oraz pęknięcia kości czaszki. Poród ten nie jest zakazany w Polsce, ok 7% rodzących ma zakładanie kleszcze.

5.11.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Podczas porodu kleszczowego mogą wystąpić lokalne zgniecenia czaszki czy uraz wywołujący miejscowy krwotok będące przyczyną późniejszej niepełnosprawności.

9.11.2012 przez Ilona Bugajska - Pielęgniarka: położnictwo
obalam

Nie jest zakazany. Jest mało używany ale zdarzają się przypadki użycia kleszczy. Jest możliwość podczas użycia kleszczy, uszkodzenie głowy dziecko co wiąze się z późniejszymi konsekwencjami.

10.11.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Poród kleszczowy w polsce nie jest zakazany, ale może być przyczyną porażenia nerwu twarzowego czy urazu obojczyka, spoltu ramiennego.

13.11.2012 przez Karolina Tychowska - Inny: grafik komputerowy
obalam

Prawidłowo przeprowadzony poród kleszczowy jest całkowicie bezpieczny, mało tego stosuje sie go w sytuacji zagrozenia zdrowia lub życia dziecka lub matki.

19.11.2012 przez Kamila Machnik - Student medycyny: położnictwo
obalam

Kleszczy położniczych lub próżniociągu używa się wtedy, gdy ze względu na stan matki lub dziecka istnieje konieczność ukończenia porodu, ponieważ:

· przedłużający się poród stanowi zagrożenie dla matki, np. jest ona tak wyczerpana, że nie jest w stanie efektywnie przeć albo ma problemy zdrowotne, które dalszy wysiłek może pogłębić (nadciśnienie tętnicze, choroby neurologiczne, problemy z sercem lub oczami, stany po urazach rdzenia kręgowego)

· zagrożony jest stan dziecka; jednym z najczęstszych powodów porodu zabiegowego jest groźba zamartwicy, czyli niedotlenienia płodu; może tak się dziać, gdy np. zbyt wcześnie odklei się łożysko; także zbyt silne lub częste skurcze macicy wpływają niekorzystnie na dziecko.

Po kleszczach

· otarcia naskórka, zasinienie czy odkształcenie na główce; goją się one w ciągu kilku dni

· bardzo rzadko występują poważniejsze powikłania: uszkodzenie splotu ramiennego lub nerwu twarzowego (po kleszczach); w takim wypadku dziecko musi zbadać neurolog, być może maluszek będzie wymagał rehabilitacji – jest ona niezbędna także wówczas, gdy doszło do niedotlenienia

10.12.2012 przez Judyta P - Student medycyny: wydział z sercem i wątrobą!
potwierdzam

Powikłania są związane bezpośrednio z użyciem narzędzia oraz siły zewnętrznej. Do najczęstszych powikłań porodu kleszczowego zaliczamy: otarcia naskórka, krwiaki podskórne, krwiaki pod-okostnowe, ale także porażenie nerwu twarzowego, wgniecenie kości czaszki.

11.12.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
potwierdzam

Tego się prawie w ogóle nie stosuje to już przeszłość medycyny. Zastosowanie kleszczy jest w szczególnych przypadkach jeżeli poród zagraża matce lub dziecku. Ale nie fachowe użycie kleszczy może uszkodzić dziecko. Ale to jak we wszystkim. Są specjaliści a są ludzie który robią wszystko na odwal

21.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Jeśli zabieg ten jest wykonany poprawnie przez przeszkolony zespół położniczy nie powoduje on żadnych powikłań

21.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Jeśli zabieg ten jest wykonany poprawnie przez przeszkolony zespół położniczy nie powoduje on żadnych powikłań

18.03.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

Proród kleszczowy

Użycie kleszczy w Polsce nie jest zabronione. Jest to zabieg ratujący zdrowie i życie dziecka (i matki). Tak jak każdy zabieg leczący w medycynie wiąże się z pewnym ryzykiem (włącznie z niepełnosprawnością dziecka), które jest jednak tym niższe, im większe jest doświadczenie wykonującego zabieg. Jest to zabieg mający konkretne, bardzo poważne wskazania, podejmowany jest zawsze po rozważeniu wszystkich za i przeciw i nigdy nie jest wykonywany z powodu „widzimisię” doktora odbierającego poród. Jeśli doktor ma możliwość zastosowania bardziej bezpiecznego rozwiązania (próżnociąg) to zastosuje bardziej bezpieczne. Jeśli nie ma, to zastosuje to co ma, tak aby uratować dziecko i matkę. Pamiętajmy, że ogromna większość porodów kleszczowych kończy się bardzo dobrze, czego nie obserwowalibyśmy, gdyby w danej sytuacji kleszczy nie było.

Cytuję: Poród kleszczowy ma miejsce wówczas, gdy zachodzi potrzeba szybkiego zakończenia porodu ze względu na zdrowie i życie dziecka i matki. Do porodu kleszczowego używa się kleszczy zbudowanych z dwóch skrzyżowanych ramion połączonych zamkiem. Każde ramię posiada łyżkę wygiętą zgodnie z krzywiznami główki oraz kanału rodnego, szyjkę z zamkiem i rękojeść. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest ocena konieczności i możliwości użycia kleszczy przez doświadczonego położnika.

Jakie są najczęstsze wskazania do użycia kleszczy?

Najczęstszymi wskazaniami do użycia kleszczy są: zbyt długi poród, przedłużający się drugi okres porodu spowodowany brakiem postępu porodu czy wtórnym osłabieniem czynności skurczowej macicy, stan zagrożenia matki (matka jest wycieńczona porodem i nie może efektywnie przeć, występuje u niej choroba serca, mięśni, neurologiczna lub układu oddechowego), nieprawidłowe bicie serca dziecka, krwawienie z pochwy przy podejrzeniu o oddzielenie się łożyska, albo wypadnięcie pępowiny.

Kiedy użyć kleszczy?

Kleszcze stosowane są najczęściej u rodzącej, gdy następuje zatrzymanie akcji porodowej. Aby można było zastosować kleszcze musi być spełnionych 6 warunków:

3 warunki u rodzącej: ujście szyjki macicy musi być rozwarte zupełnie, wychód miednicy nie może być za wąski, pęcherz płodowy musi być pęknięty;

3 warunki płodowe: główka musi być kleszczowa, główka nie może być za duża (wodogłowie) ani za mała (poród przedwczesny, bezmózgowie), płód musi być żywy.

Uwaga 1: Nie można decydować się na nakładanie kleszczy przy niezupełnie rozwartym ujściu szyjki macicy!

Uwaga 2: Jeśli pęcherz płodowy nie jest pęknięty, to należy przebić go za pomocą kulociągu. Użycie kleszczy przy zachowanym pęcherzu płodowym może spowodować oddzielenie łożyska, a tym samym obfite krwawienie.

Co oznacza „ główka kleszczowa”?

Zadaniem kleszczy jest wydobycie główki znajdującej się w miednicy. Główka musi być kleszczowa, czyli znajdować się co najmniej w próżni miednicy. Nie można użyć kleszczy, jeśli główka znajduje się nad wchodem miednicy!

Jak często ma miejsce poród kleszczowy?

Poród kleszczowy przeprowadzany jest średnio u 7% rodzących.

Obecnie z powodu częstego stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego , które powoduje słabsze odczuwanie bólów porodowych, kleszcze stosowane są częściej. Aby nie przedłużać ostatniej fazy porodu i zapobiec tym samym niedotlenieniu dziecka, lekarz decyduje o zastosowaniu kleszczy lub próżniociągu.

Jak przebiega poród kleszczowy?

W porodzie kleszczowym decydujące jest doświadczenie lekarza obecnego przy porodzie. Zabieg odbywa się w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub miejscowym znieczuleniu krocza. Wierzchołek kleszczy powinien być skierowany na lewo ku przodowi na ciemiączko tylne. Przed nałożeniem kleszczy musi być znany przebieg wymiaru podłużnego główki.

Przed każdym porodem kleszczowym lekarz przygotowuje się też na wszelki wypadek do wykonania cięcia cesarskiego.

Jakie są powikłania po użyciu kleszczy w czasie porodu?

Nadmierne zaciskanie kleszczy stanowi zagrożenie życia dla dziecka: pęknięcie namiotu móżdżku, krwawienia do mózgu, pęknięcia kości czaszki. Dlatego każdą trakcję należy wykonywać powoli i ciągnąć tylko podczas skurczu. Ponadto, mogą wystąpić otarcia skóry, zmiażdżenia, krwiaki, porażenia nerwów (zwłaszcza nerwu twarzowego) oraz pęknięcia kości czaszki.

U rodzącej nacina się podczas porodu krocze silniej niż podczas zwykłego porodu, dlatego uraz pochwy i krocza jest większy. W bardzo rzadkich przypadkach może też się zdarzyć podłużne pęknięcie pochwy, rozdarcie łechtaczki, czy pęknięcie szyjki macicy.

Źródło: http://www.prozdrowie.pl/Artykuly/Ciaza-i-Dziecko/Porod-i-polog/Porod-kleszczowy