Używanie telefonów w szpitalu powoduje zakłucenia pracy urządzeń szpitalnych.

Prawda czy fałsz?

obalam potwierdzam riposta

Próby weryfikacji mitu (8)

9.12.2012 przez Adam Oldfart - Inny: Farmaceuta
potwierdzam

Tak przynajmniej twierdzą holenderscy uczeni - patrz link.

Poza tym "zakłócenia", a nie "zakłucenia".

9.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

Poniżej polska publikacja na temat wpływu telefonów komórkowych na holter ekg.

badanie wykazało że komórka w zaznaczalny sposób powoduje zakłócenia w pracy urządzenia, szczególnie gdy używano holtera cyfrowego.

http://www.cardiologyjournal.org/darmowy_pdf.phtml?indeks=30&indeks_art=362&VSID=5311bb8ad9f1ee09e74

Wyniki badania opublikowane w Critical Care wskazują, że telefony komórkowe zakłócają działanie aparatury medycznej, zwłaszcza tej wykorzystywanej na oddziałach intensywnej terapii. Przeczy to amerykańskim doniesieniom z marca br., według których zakaz korzystania z komórek na terenie szpitali jest bezzasadny.

http://pulsmedycyny.pl/2581193,24187,nie-dla-komorek-w-szpitalach-uzasadnione

9.12.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Jest coraz więcej ekspertyz świadczących, że telefony komórkowe nie mają wpływu na działanie urządzeń szpitalnych”, wyjaśnia Galuschka.

17.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

Komórki emitują oddziaływanie elektromagnetyczne które może wpływać i zakłócać pracę urządzeń w szpitalu bądź wprowadzać artefakty do aparatury diagnostycznej. Ponadto promieniowanie takie jest szkodliwe dla samych pacjentów

20.12.2012 przez kontousuniete - Student
potwierdzam

Nowoczesne telefony są korzystające z innych, nowych częstotliwości prawdopodobnie nie wpływają na zakłócenie pracy np. rozruszników serca. Ale PRAWDOPODOBNIE, nie ma danych potwierdzających jednoznacznie czy ta czy nie. Dla własnego bezpieczeństwa należy uważać, gdzie korzysta się z telefonu komórkowego.

21.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Wiele urządzeń krytycznych dla życia takich jakich pompy infuzyjne, maszyny do dializy, zewnętrzne rozruszniki serca pracowały nieprawidłowo, jeśli w ich pobliżu korzystano z telefonu komórkowego. Telefony trzeciej generacji zakłócały pracę urządzeń medycznych znacznie słabiej niż telefony drugiej generacji. Dodatkowo, telefon komórkowy musiał być w odległości kilku centymetrów od aparatury medycznej, by doszło do zakłóceń.

Badacze sugerują więc, aby na oddziałach intensywnej terapii, zakaz korzystania z telefonów komórkowych nadal obowiązywał.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
potwierdzam

Zaburzenia w pracy aparatury medycznej klasyfikowano jako nieznaczne, znaczące (np. nieprawidłowe włączenie alarmu lub niewłaściwe monitorowanie ciśnienia krwi chorego) bądź niebezpieczne (mające bezpośredni fizyczny wpływ na pacjenta poprzez niezamierzoną zmianę w funkcjonowaniu urządzenia, np. zatrzymanie pracy wentylatora lub pompy infuzyjnej).

Wykazano, że telefony powodowały nieprawidłowe działanie 7 z 9 testowanych respiratorów i w 7 przypadkach zakłócenia te były niebezpieczne dla chorego (począwszy od zmian w tempie wentylacji do zupełnego wyłączenia urządzenia). Komórki zakłócały też pracę urządzeń monitorujących stan pacjenta (7 z 13 objętych badaniem), pomp infuzyjnych (3 z 7 testowanych), sztucznych nerek, zewnętrznych rozruszników serca, pomp do żywienia dojelitowego oraz nawilżaczy powietrza.

9.01.2013 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
potwierdzam

Majac praktyki na OIOM-ie nie należy mieć ze sobą komórek bo zakłócają prace urządzenie