DNA konsumenta GMO nie ulega modyfikacji pod wpływem pokarmu.

Czyli temat na czasie.

Próby weryfikacji mitu (6)

7.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
potwierdzam

W przewodzie pokarmowym mamy specjalne enzymy, które trawią kwasy nukleinowe. Ryzyko przeniesienia genów odporności na antybiotyki do flory naszego przewodu pokarmowego jest bardzo niskie.

źródła:

podręcznik do biologii dla liceum

7.12.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Wbrew zapewnieniom biotechnologów “obcy DNA” znajdujący się w diecie wcale nie musi być całkowicie trawiony w przewodzie pokarmowym ssaków, w tym człowieka. Przy podwyższonym pH w żołądku (np. wskutek stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu żołądkowego, czy neutralizujacych jego działanie), kwasy nukleinowe nie są trawione i przechodzą do jelita. Wykazano, że fragmenty transgenu (zawierające m.in. elementy wirusowe, czy geny oporności na antybiotyki) mogą przenikać z jelita do krwi, a nawet być wydzielane z mlekiem. Może się to okazać nie bez znaczenia, w świetle ostatnich odkryć, które wykazały, że cząsteczki mikroRNA obecne w diecie (w ryżu) mogą przenikać do komórek człowieka i w aktywny sposób regulować ekspresję ludzkich genów. Jest to dowód, że teza “jesteśmy tym, co jemy” nie jest wcale poetycką przenośnią.

8.12.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
potwierdzam

Genom z jakim się rodzimy jest niezmienny. Składa się przez całe życie z tylu samo chromosomów zawierających stałą ilość DNA. Nie ma możliwości, żeby jakikolwiek pokarm wbudował się do naszego genomu. DNA wszystkiego co jemy jest normalnie trawione.

8.12.2012 przez Rachela - Inny: przyszły ortopeda
obalam

Nie, ale GMO jest niebezpieczne dla zdrowia. Więcej w linku.

16.12.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
potwierdzam

DNA organizmów modyfikowanych genetycznie ulega rozkładowi w dwunastnicy przy pomocy nukleotydaz i dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa że nasze DNA ulegnie modyfikacji po spożyciu takiego pokarmu

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
potwierdzam

Nukleotydazy obecne w układzie pokarmowym człowieka trawi kwasy nukleinowe pokarmu pochodzenia GMO, nie dopuszczając go do kontaktu z komórkami człowieka.

9.02.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
Mit nie jest możliwy do jednoznacznego obalenia/potwierdzenia obalam

Doktor Marcin Musiał napisał słusznie: W przewodzie pokarmowym mamy specjalne enzymy, które trawią kwasy nukleinowe. Ryzyko przeniesienia genów odporności na antybiotyki do flory naszego przewodu pokarmowego jest bardzo niskie.

Ale z drugiej strony, racje przytoczone przez Panią Doktor Annę Grochowalską też są warte przedstawienia: Wbrew zapewnieniom biotechnologów “obcy DNA” znajdujący się w diecie wcale nie musi być całkowicie trawiony w przewodzie pokarmowym ssaków, w tym człowieka. Przy podwyższonym pH w żołądku (np. wskutek stosowania leków hamujących wydzielanie kwasu żołądkowego, czy neutralizujacych jego działanie), kwasy nukleinowe nie są trawione i przechodzą do jelita. Wykazano, że fragmenty transgenu (zawierające m.in. elementy wirusowe, czy geny oporności na antybiotyki) mogą przenikać z jelita do krwi, a nawet być wydzielane z mlekiem. Może się to okazać nie bez znaczenia, w świetle ostatnich odkryć, które wykazały, że cząsteczki mikroRNA obecne w diecie (w ryżu) mogą przenikać do komórek człowieka i w aktywny sposób regulować ekspresję ludzkich genów. Jest to dowód, że teza “jesteśmy tym, co jemy” nie jest wcale poetycką przenośnią.

A tak napisała Pani Maria Brzezińska: Wśród zwykłych ludzi w kraju i na kontynencie toczy się dyskusja na temat potencjalnej szkodliwości GMO, podczas gdy najważniejsze organizacje naukowe i medyczne (WHO, PAN, ICSU, EFSA) już od dawna stoi na stanowisku, że organizmy GMO nie są szkodliwe w większym stopniu od tych tradycyjnych. Warto dodać, iż ich opinia została wyrobiona na podstawie 25-letniego okresu badań obejmującego 1000 prac naukowych i wiele pokoleń organizmów. Nie będę się tutaj rozpisywać na ich temat z powodów oczywistych. Warto tylko zwrócić uwagę na to, że jedno badanie (w tym wypadku analiza przeprowadzona na szczurach przez francuskich naukowców, która jest częstym argumentem przeciwników GMO), do tego wątpliwe w swej metodologii nie jest wystarczającym dowodem na szkodliwość organizmów modyfikowanych wobec ogromu prac naukowych, których wynikiem jest wniosek przeciwny. Polecam przeczytać: http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/; http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/new-genetics-food-and-agriculture-scientific-discoveries-societal-dilemas-2003/ICSU_GMO_report_May_2003.pdf; http://www.kancelaria.pan.pl/images/stories/pliki/akty_prawne_dokumenty/uchwaly/2012/U-50-2012.pdf. Inną sprawą jest szkodliwość glisofatu, którym są nawożone rośliny GMO i w okół którego również toczy się dyskusja. Otóż glisofat jest środkiem mniej toksycznym niż na przykład ...sól kuchenna czy witamina A! Ponadto jako herbicyd totalny działa na wszystkie rośliny oprócz GMO co z kolei umożliwia rzadsze rozpylanie (nawet jedno na rok) niż w przypadku innych upraw. W porównaniu do tradycyjnych sposobów upraw roślin uprawy GMO charakteryzują się znacznie niższym użyciem pestycydów. Link: http://wyborcza.pl/1,75400,12985195,GMO___bezpieczne_i_eko.html. Trzecim argumentem przemawiającym za legalizacją GMO i jego nieszkodliwością jest fakt, że jemy je już ładne lata i jak na razie nie została zaobserwowana żadna epidemia z tym związana. W UE dopuszczone do uprawy jest 48 gatunków roślin modyfikowanych, nie mówiąc już o roślinach z importu. Wyprowadzenie ich z rynku jest równie nieopłacalne i szkodliwe jak i niemożliwe. Polecam również zapoznać się z pozytywnymi skutkami upraw GMO: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/xx/executivesummary/pdf/Brief%2043%20-%20Executive%20Summary%20-%20English.pdf; http://www.agrimoney.com/news/un-oecd-back-gm-crops-to-counter-yield-slowdown--4741.html.

Reasumując, na podstawie dostępnych obecnie aktualnych danych naukowych nie ma twardych dowodów na szkodliwość fragmentów DNA zawartego w GMO na zdrowie konsumenta. A co się okaże za kilkadziesiąt lat, tego na razie nie wie nikt.

Źródło: http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/