Człowiek używa tylko 10% swojego mózgu

Mit ten utrzymuje się w powszechnym obiegu od blisko stulecia i to pomimo diametralnych postępów w medycynie i neurologii.

Próby weryfikacji mitu (5)

13.09.2012 przez Radek Oryszczyszyn - Inny: socjolog
potwierdzam

Człowiek wykorzystuje tylko w kilku procentach możliwości swojego mózgu. Niektórzy ewolucjoniści twierdzą, że w związku, iż kształtował się on ok 30 tys lat temu na sawannie, duży ludzki mózg służy w swojej większej objętości jako swoista chłodnica.

14.09.2012 przez Michał Kaniuk - Student medycyny: II rok
obalam

teza powtarzana od kilkudziesięciu lat nie mająca żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, wymyślona raczej jako metafora

14.09.2012 przez Piotr Mośko - Inny:  
obalam

Człowiek wykorzystuje cały obszar mózgu, jednak nie cały jednocześnie. Jeśli chodzi o same możliwości umysłowe, to prawda, gdyż większość ludzi nie trenuje swojego mózgu dostatecznie.

14.09.2012 przez Piotr Mośko - Inny:  
obalam

Człowiek wykorzystuje cały obszar mózgu, jednak nie cały jednocześnie. Jeśli chodzi o same możliwości umysłowe, to prawda, gdyż większość ludzi nie trenuje swojego mózgu dostatecznie.

14.09.2012 przez Piotr Krzciuk - Student medycyny: 2 rok
obalam

Badania EEG mózgu, metabolizmu mózgu ukazują, że jest wykorzystany w stopniu na pewno większym niż 10%.

15.09.2012 przez Ernest Piotr Kuchar - Lekarz: Dr n. med.
obalam

Neurobiolog Barry Beyerstein przedstawia siedem argumentów obalających mit: (cytuję za Wikipedią)

Badania mózgu. Jeżeli 90% mózgu jest zazwyczaj niewykorzystywane, uszkodzenie w tych rejonach nie powinno wpływać na człowieka. Jednakże w mózgu prawie nie ma regionów, które po uszkodzeniu nie prowadzą do utraty zdolności. Nawet drobne uszkodzenia mózgu mogą mieć poważne skutki.

Ewolucja. Mózg pochłania wielkie ilości tlenu i składników odżywczych w porównaniu z resztą ciała. Pomimo stanowienia jedynie 2% ciała może pochłaniać do 20% energii. Jeżeli 90% mózgu byłoby niepotrzebne, istniałaby wielka szansa przeżycia ludzi z mniejszymi, bardziej wydajnymi mózgami. Gdyby to była prawda, proces naturalnej selekcji wyeliminowałby nieefektywne mózgi. Tym samym, jest wysoce nieprawdopodobne, że mózg o takiej dużej zbędnej przestrzeni mógł ewoluować.

Obrazowanie mózgu. Technologie takie jak pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) i funkcjonalny rezonans magnetyczny (FMRI) pozwalają monitorować aktywność ludzkiego mózgu. Ukazują, że nawet w trakcie snu wszystkie części mózgu wykazuję pewien poziom aktywności. Tylko w przypadkach poważnych uszkodzeń mózg posiada „ciche” regiony.

Lokalizacja funkcji. Mózg działa nie jako pojedyncza masa, tylko raczej jako zbiór obszarów odpowiedzialnych za różne sposoby przetwarzania informacji. Dekady badań obejmowały funkcje poszczególnych regionów, nie znaleziono miejsca bez swojej roli.

Analiza mikrostrukturalna. W technice zwanej single-unit recording badacze wprowadzają małą elektrodę do mózgu i badają aktywność pojedynczej komórki. Jeżeli 90% komórek było nieużywanych, technika ta wykazałaby to. Badania nad metabolizmem. Inna technika naukowa obejmuje badanie reakcji mózgu na oznaczonych radioaktywnie cząsteczki 2-deoksyglukozy. Gdyby 90% mózgu było nieużyte, nieaktywne komórki ukazałby się jako puste miejsca w radiografii mózgu. Nie odnotowano takich wyników.

Choroby neurologiczne. Komórki mózgu, które nie są używane, mają tendencję do degeneracji. Stąd, jeżeli 90% byłoby nieaktywne, autopsja mózgu dorosłego człowieka wykazałaby degenerację na wielką skalę.

http://www.snopes.com/science/stats/10percent.asp